2012. szeptember 24., hétfő

Beck Zoltán


 „…Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek,
s ez által is üresebb legyen a múlt, szerényebb a jelen, s kétesebb a jövő!”/Ipoly Arnold 1861
BECK ZOLTÁN (Simontornya, 1934. december 3. -1997.julius 28. Orosháza) középiskolai tanár, muzeológus, néprajzkutató.
Család: felesége Beck Zoltánné született Bodor Anna középiskolai tanár
Gyermekei: Beck Zsuzsanna, Dr. Beck Zoltán
1934-ben, a Tolna megyei Simontornyán született. Szülei a helyi bőrgyárban dolgoztak. Elemi iskoláit itt, középiskolai tanulmányait a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban végezte, irodalmi érdeklődése, a versek, az irodalom szeretete kiemelte társai közül, az iskola önképzőkörét Ö vezette. 1953-ban a Szegedi Tudomány Egyetemre került, ahol magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Itt ismerkedett meg a néprajztudós Bálint Sándor professzorral, aki a későbbi évekre is meghatározta érdeklődését. S indította el az úton, amelyen a magyar néprajzi kutatás országosan ismert munkatársává lett.
1957-ben Orosházára került, ahol 40 évig élt és, dolgozott tanárként és muzeológusként. Több mint három évtizedig gyűjtötte Békés megye néphagyományait. Pedagógus működése során tapasztalta: igen fontos, hogy különböző korú fiatalok, azok szüleinek, és nevelőinek elérhetők legyenek azok a kiadványok, amelyek közvetítik a népi-nemzeti tudat formálásához fontos kulturális örökségeket.
1957-63-ban és 1967-72-ben az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium tanára volt, ahol a szaktárgy tanítása mellett néprajzi szakkört vezetett, számos tanítványa vett részt országos versenyen. Így vall ezekről az évekről a vele készült beszélgetésben: „Valamit csak kéne kezdeni,- gondoltam, ha már kezdő tanár vagyok „.. Igyekeztem mozgalmat csinálni magam körül, bekapcsolódni a helyi népi hagyományok kutatásába.”
Tanítványaival végzett több éves gyűjtő munkájának az eredménye a Néphagyományok Orosházáról és környékéről c. könyve, melyet így ajánl az olvasónak:

„Az orosháziaknak ajánlom kis könyvemet. Azoknak, akiktől tanultam azt, ami benne van. Azoknak is, akiket tanítottam rá, hogy szeressék a népköltészetet, az egyszerű ember szellemi kincseit, magát az embert”

Büszkén emlékezett diákjai szaktárgyi versenyeken elért eredményére:

„A gyulai Erkel Diák Ünnepeken a megye összes iskolája nem nyert annyi helyezést, mint amennyit ekkor mi orosháziak nyertünk. …” Tanítványa dolgozata az Országos Tanulmányi Versenyen is kiemelkedően szerepelt.
Hasonlóan büszkén emlékezett vissza az 1963-ban Orosházán megrendezett országos néprajzi találkozóra, ahol 120 néprajzkutató találkozott Orosházán melyet Beck Zoltán szervezett. A tudomány kiemelkedő kutatói vettek részt, Dömötör Tekla, Juhász Antal, Ortutay Gyula, néprajzosok, történészek.

Az 1965-ben megjelenő Orosháza története és Orosháza néprajza című, Nagy Gyula szerkesztette kötetében is részt vett, a családi élet népszokásairól írt elsősorban ebben a kötetekben.
1963-67-ben és 1972-79-ben a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum kutatója volt, ahol a gyűjtemény magyar anyagának gazdagítása mellett jelentős erőfeszítéseket tett szűkebb szakterülete a magyar folklór, népszokások, hagyományok gazdagításáért.
1975-től sikeres tábort szervezett az egykori Dél-Biharhoz tartozó magyar népességű települések szellemi, tárgyi emlékanyagának a feltárása, összegyűjtésére. Az általa gyűjtött Zsadányi református magyarok emlékei a békéscsabai múzeum történeti néprajzi anyagának fontos része.

Rövid ideig dolgozott az orosházi múzeum igazgatójaként, ahol a nyolc nemzedék életét bemutató állandó kiállítás anyagát rendezte Nagy Gyulával. Jelentős szerepe volt a Darvas József Emlékház létrehozásában. Rövid ideig a városi könyvtárban, majd 1981-1987-ben a Táncsics Gimnázium kollégiumában, nevelőtanárként dolgozott.

Diákjai emlékében a tudós tanár képe él, aki szigorral, szeretettel, nevelt a tudás és az emberség fontosságára, segítette tanítványait a szép, a tartalmas élet választásában.
1992-től betegsége mellett is sokat publikált. Írásait, tanulmányait országos és Békés megye irodalmi, néprajzi és helytörténeti kiadványaiban adta közre. Folyóiratokban, egyéb periodikában publikált írásainak száma közel 1000, köteteinek 20.
Fakximile kiadásban, megjelent köteteit a Kossuth díjas Schéner Mihály, Lipták Pál, Papp György, illusztrált. A népballadákat, népi mondókákat, tartalmazó köteteit a néphagyományok, népdalok, népballadák, mondókák tanításának kiváló alapjai lehettek, lehetnénének. A 90-es tanterveiben meg is fogalmazódott ennek igénye, és lehetősége. 1987 megjelent Tüzet viszek, ne lássátok! Tartalmazó kötetében erről ír: „a vers, a zene, a ritmus az ember életének hűséges, örök kísérője, színesen motiváló tényezője. …” Pedagógiai gyakorlatomban, már kezdő tanárként nagy fontosságúnak tartottam a verstanulást” a nagyszülőktől, idősektől megtanulható népi mondókák, népdalok ismeretét, megőrzését.
Pedagógiai munkássága, néprajzi, muzeológiai írásai, Békés megye, Orosháza népének tárgyi, szellemi kultúrájával, hagyományával, néprajzával ismertette meg az érdeklődőt.

Írod.: Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay Gyula; szakszerkesztők: Bodrogi Tibor, Diószegi Vilmos et al. .- Budapest : Akadémiai K., 1977-1982 .- ill. ;
GRIN Igor: Búcsú Beck Zoltántól. /1934-1997./ = Néprajzi hírek. 26. 1997. 1-4. 110-112.

- 39
Főbb művei:
Szőlő a régi Gyopárhalmán ; Kigyókultusz Békés megyében / Beck Zoltán ; [kiad. a] Petőfi Művelődési Központ .- Orosháza : Petőfi Műv. Közp., 1991 .- 16 p. : ill. ; 21 cm .- (Orosházi irodalmi estek) .-

Söprűnyélen lovagolók és titokzatos társaik : hiedelemmondák Békés megyéből / Beck Zoltán ; [szerk. Józó Tamásné, Rózsa Zoltán] ; [rajz. Papp György] ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum] .- Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2006 .- 124 p. : ill. ; 24 cm .-

A szárnyas királyfi : Népmesék, mondák, anekdóták Békés megyéből / Beck Zoltán / [közread. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1986 ([Gyoma] Kner) .- 69 p. : ill. ; 24 cm .

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.. : Ünneplő népszokások Békés megyében / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1989 ([Békéscsaba] Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk.) .- 71 p. : ill. ; 24 cm .- "Szürke könyvek

Egyszer Mátyás király.. : : történeti mondák, anekdoták, históriák 19: Békés megyei gyűjtés / Beck Zoltán ; [rajzok Papp György]Megjelenés: Orosháza

Építőáldozat : tanulmányok / Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Új Aurora, 1981Terjedelem, fizikai jellemzõk: 48 p. ill. 21 cm

Fehér László lovat lopott : Népballadák : Békés megyei gyűjtés / Beck TamásMegjelenés: Békéscsaba : Teavn A. Gimn., 1987Terjedelem, fizikai jellemzõk: 68 p. ill. 24 cm

Népszokások Békés Megyében : : néprajzi cikkek, tanulmányok / Beck Zoltán ; [ill. Lipták Pál] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács, Orosházi Városi Tanács]Megjelenés: Békéscsaba : Békés Megyei Tanács Orosházi Városi Tanács, 1974Terjedelem, fizikai jellemzõk: 219 p. 20 cm

Helytörténet és történelemtanítás : Hogyan segíthetik a múzeumok a középiskolai történelemtanítást?/ / Beck Zoltán, Körmendi JánosMegjelenés: Békéscsaba : Békés Megyei Múzeumi Szervezet, 1975Terjedelem, fizikai jellemzõk: 50 p. 29 cm Körösmenti helytörténeti honismereti közlemények / [kiad. a Békés megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya] ; szerk. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Békés M. Tcs. Műv. Oszt

: 25 év krónikája : adatok a kardoskúti "Rákóczi" Mgtsz történetéhez / [Beck Zoltán]Megjelenés: [Kardoskút] : [Rákóczi Mgtsz.], [1977]Terjedelem, fizikai jellemzõk: 292 p., 13 t. ill. 28 cm

A Szántó Kovács Muzeum évkönyve / [szerk. Nagy Gyula] ; [a tanulmányok szerzői Beck Zoltán et al.] .- Orosháza : Szántó Kovács Múzeum, 1959 .- 226 p. ; 29 cm .-

A mezőkovácsházi "Új Alkotmány" termelőszövetkezet története. .- Mezőkovácsháza : Orosházi Lakatos és Gépjav ISz Soksz, 1975 .- 293 p. ; 20 cm. .-

Adatok Biharugra, Körösnagyharsány és Zsadány népi hitvilágához / Beck Zoltán .- [Békéscsaba] : Békés m. Művel. Közp., 1985 ([Békéscsaba] MMK Soksz.) .- 104 p. ; 29 cm .- Békési műhely 0230-3205 .-

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.. : Ünneplő népszokások Békés megyében / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1989 ([Békéscsaba] Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk.) .- 71 p. : ill. ; 24 cm .- "Szürke könyvek"

Darvas József ifjúkori költeményei / [összegyűjt., a bev. és a jegyzeteket írta Beck Zoltán] ; [kiad. a Megyei Könyvtár Békéscsabán] .- Békéscsaba : Békés M. Kvt., 1982 .- [40] fol. ; 22 cm .-

Darvas József ifjúkori levelei / sajtó alá rend. és jegyz. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Kner Nyomda, 1978Terjedelem, fizikai jellemzõk: 77, [2] p., 15 t. ill. 18 cm

Disznótoros szokások Orosházán és környékén / Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1965 .- p. 249-261. .-

D[okto]r Sós József. 1906-1973. Bibliográfia. (Összeáll. - -. Kiad. az Orosházi Városi Tanács V. B.) .- Orosháza, 1981 .- 74 p.1 t. ; 24 cm .-

Egy tótkomlósi kékfestőműhely munkája / Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1963 .- p. 247-268. .-

Egyszer Mátyás király.. : történeti mondák, anekdoták, históriák : Békés megyei gyűjtés / Beck Zoltán ; [rajzok Papp György] .- Orosháza : Beck Z., 1996 (Békéscsaba Colorprint) .- 126, [4] p. : ill. ; 24 cm .-

Az élet nagy eseményei / Beck Zoltán .- Békéscsaba : [Békés Megyei M.], 1975 .- p. 499-525. ; 24 cm .-

Különlenyomat a Békés megyei Múzeumok Közleményei 4. című kötetből .-

"Elindult szeptemberben" : irások Darvas József pályakezdéséről : Darvas József ifjúkori költeményei / Beck Zoltán .- Orosháza : Orosházi Síküveggyár, 1986 .- 114 p. ; 30 cm .-

Építőáldozat : Tanulmányok / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Új Aurora, 1981 (Gyoma Kner) .- 48 p. : ill. ; 21 cm .- Új Aurora füzetek 0209-4657 .-

Számozott példány: 300 .-

Fehér László lovat lopott : Népballadák : Békés megyei gyűjtés / Beck Tamás .- Békéscsaba : Teavn A. Gimn., 1987 .- 68 p. : ill. ; 24 cm .-

Bibliogr.: 68-69. p. .-

Nagy Gyula

Jeles napokra vonatkozó Orosháza környéki népi hiedelmek és babonák / Nagy Gyula, Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1959 .- p. 197-206. .-

Justh Zsigmond parasztszínháza / [... vál. és sajtó alá rend. Beck Zoltán] ; [az ill. Würtz Ádám ... kész.] ; [... Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola ... orosházi Városi Tanáccsal közös kiad.] .- Békéscsaba : RFG és Szakközépisk. ; Orosháza : Vár. Tcs., 1973 .- 107 p. : ill. ; 19 cm .- (Bibliotheca Bekesiensis ; 9.) .-

Körösmenti helytörténeti honismereti közlemények / [kiad. a Békés megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya] ; szerk. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Békés M. Tcs. Műv. Oszt

A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrája : néprajzi kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban, Békéscsaba, 1975. október-november / [a katalógust szerk. Beck Zoltán, Grin Igor ; fotó: Beratin Ambrus, Sarosác György et al.] .- [Békéscsaba] : Kner Ny., Gyoma, 1975 .- 43 p. .-

A mezőkovácsházi "Új Alkotmány" Termelőszövetkezet története / Beck Zoltán .- Mezőkovácsháza : [s.n.], 1975 (Orosháza Lakatos és Gépjav. ISZ. soksz.) .- 296 p. : ill. ; 20 cm .-

A mi időnk : békéscsabai írók antológiája / [Beck Zoltán et. al.] .- [Békéscsaba] : Békéscsaba Városi Tanács V. B. Műv. Osztálya, 1965 .- 223 p. ; 17 cm .-

Múzeumi ifjúsági táborok 1975-ben Békés megyében / [írta] Beck Zoltán [et al.] .- Békéscsaba : Megyei Múzeumi Szervezet, 1975 ([Orosháza] Lakatos és Gépjavító Ny.) .- 29 p. ; 29 cm .- A Békés Megyei Múzeumi Szervezet füzetei 3. .-

Néphagyományok Orosházáról és környékéről / Beck Zoltán. .- Orosháza : Békés M. Múzeumi Szervezet, 1965 (Gyula Békés M. Ny.) .- 207 p. ; 20 cm .- A Békés megyei Múzeumi Szervezet kiadványai 1. .-

Népszokások Békés Megyében : néprajzi cikkek, tanulmányok / Beck Zoltán ; [ill. Lipták Pál] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács, Orosházi Városi Tanács] .- Békéscsaba : Békés Megyei Tanács : Orosházi Városi Tanács, 1974 (Gyula Dürer Ny.) .- 219 p. ; 20 cm .-

Nyolc nemzedék élete Orosházán. Vezető az Orosházi Szántó Kovács Múzeum állandó kiállításához. (Kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága)

Orosháza és környéke Háziipari Termelőszövetkezet : adatok a szövetkezet 15 éves történetéhez / Beck Zoltán .- Orosháza : [Háziipari Szöv.], 1967 .- 31 p., 1 t. ; 23 cm .-

Az orosházi tanyavilág átalakulása : tanulmánykötet / [szerk. Tóth József] ; [kiad. Orosháza Város Tanácsa] ; [... szerzői Beck Zoltán et al.] .- Orosháza : Orosháza. Tanács, 1985 [!1987] .- 575 p., [1] t. fol. : ill., részben térk. ; 25 cm .-
Parasztélet a vásárhelyi-pusztán / (Munkatársak: Bálint Sándor - Beck Zoltán stb. Grafikusok: Szemenyei Bálint - Gyúró István) .- Békéscsaba : Szegedi Ny., 1975 .- 682,79 p. 4 t. 4 térk. ; 24 cm .- Békés megyei Múzeumok Közleményei 4/19
Szabó Pál (1893-1970) (író, lapszerkesztő)

Szabó Pál 45 levele Bíró Jánoshoz / [vál., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Beck Zoltán] ; [szerk. Miklya Jenő] .- Szeghalom : [Szeghalom Vár. Tcs.] : [Sárréti Múz. Baráti Köre], 1983 ([Szeged] [Szegedi Kvt.]) .- 63 p. : ill. ; 21 cm .- Sárréti füzetek 0237-1014 4. .-

Szárnyas királyfi : Népmesék, mondák, anekdóták Békés megyéből / Beck Zoltán / [közread. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1986 ([Gyoma] Kner) .- 69 p. : ill. ; 24 cm .-
Szent Iván napi néphagyományok Kevermesen / Beck Zoltán .- Kevermes : Községi Tcs. VB., 1965 (Gyula : Békés Megyei Nyomda) .- 261-171 p. ; 20 cm .-

Tüzet viszek, ne lássátok! : Gyermekversek, népi mondókák, verses találós kérdések : Orosházi gyűjtés / Beck Zoltán / [kiad. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1987 ([Békéscsaba] [Tevan Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk.]) .- 71 p. : ill. ; 24Vallomások a legnagyobb magyar faluról / [irták Balassa Pál, Veres József et al.] ; [sajtó alá rend. Beck Zoltán] ; [kiad. a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, orosházi Városi Tanács] .- Békéscsaba : RFG és Szakközépisk. ; [Orosháza] : Vár. Tcs., [1969] .- 100 p. ; 18 cm .- (Bibliotheca Bekesiensis, 0324-4814 ; 3.) .-

Orosháza múltja- és jelenének rövid vázlata .-

Vitális Imrének véres a fokosa. Népballadák Békés megyéből. (Ill. Papp György. Kiad. a Békés M. Tanács V.B. Tud.-Koordinációs Szakbiz.)) .- Békéscsaba, 1988 .- 254 p. ; 24 cm. .- (Fekete Könyvek. Kultúrtörténeti sor. 11.) .-
Összeállította: Lukovicsné Ramasz Edit

2012. január 15., vasárnap

Orosháza sporttörténete

1. Koszorús Oszkár: A kapuörzőláblaptázástól az igazi futballig. In: Tanulmányok a 250 éves Orosháza és Vidéke történetéből. 1995.

2011. szeptember 14., szerda

Orosházi gasztronómia

Az orosháziak és környékbeliek étkezésével  és szokásokkal foglalkozó munkák:
1. Beck Zoltán: Disznótoros szokások Orosházán és köenbyékén. Szántó KLovács Mózeum . 1965. 249-261 p.
2.Izes Orosháza (Károlyi Fülöp Béla), Helios Alapítvány 2004, 2008.
3. Orosházi libalakoma (Károlyi Fülöp Béla) Helios Alapítvány és Média Kft. 2007 és 2008.
3. Orosházi disznótorok hajdanában és napjainkban (Károlyi Fülöp Béla), Helios Alapítvány 2009.
4. Nagy Gyula :Paraszti élet a Vásárhelyi pusztán.
5. Verasztó Antal: Az orosházi szárazmalmok és szélmalmok nyomában (1744-18991). Helios Kiadő, Orosháza.
6. Erostyák Zoltán: Eleink táplálkozása (Táplálkozásdvizsgálat a 18. századi Orosházán) In: Mozaikok Orosháza és Vidéke Múltjából 2011/3. Szántó Kovács János Múzeum.

2011. szeptember 13., kedd

Marsall László

Marsall László 1933. november 3-án született Szegeden. A család Orosházán, majd 1936-tól Békésen élt. Az apja itt lett főszolgabíró, s bár demokratikus magatartású személy volt, 1945 után népbíróság elé állították, meghurcolták. Édesanyja tanítóképzőt végzett. A szülők egyetlen gyermeke elemi iskoláit Békésen, a gimnáziumot fél évi orosházai tanulás után Budapesten, a Werbőczy gimnáziumban végezte. 1952-ben érettségizett jelesen. Leginkább a filozófia érdekelte, de származása és az akkori filozófiaoktatás jellege miatt az ELTE természettudományi karának matematika—fizika szakpárjára iratkozott be. A pedagógus pályára magát alkalmatlannak tartva, három év után formálisan félbehagyta tanulmányait, csak az őt érdeklő szakmai órákra járt be. 17 éven keresztül első osztályú csapatban röplabdázott.
Eleinte alkalmi fizikai munkákat végzett, majd 1957-től a Magyar Rádió irodalmi osztályának külső, 1967—1970 között belső munkatársa volt. Azóta szabadfoglalkozású író.
Rövid ideig tartó első házassága (1956—1958) után felesége Borlói Katalin (1962-től 1983-ban bekövetkezett haláláig). Két gyermekük született: Balázs (1965—1981) és László (1968—). Harmadik felesége Domokos Kinga (1987 óta).
A későn jelentkező alkotók közé tartozik, bár első versei 1940-ből maradtak fenn. Igazi mestere, a költészetben „egyetemi tanárja Weöres Sándor volt, aki rendszeresen foglalkozott vele. 1958-ban Tellér Gyulával közösen írt tanulmányukat publikálta a Jelenkor (Vizsgálódások a modern költészet területén), s csak ezt követően kezdték verseit is közölni. Első kötete, a Vízjelek, így is csak 1970-ben látott napvilágot. A hatvanas években tagja volt a Belvárosi Kávéház már legendás hírű értelmiségi társaságának. Válogatott kötetét 1989-ben, a gyűjteményest 2002-ben

2011. június 5., vasárnap

Dr. Zilahi Lajos

Dr. Zilahi Lajos (nyelvész, tanár)
Született Püspökladányban 1936. április 10-én. Édesapja Zilahi Lajos cipészként kereste kenyerét, édesanyja Pintér Margit a családi háztartást vezette, a gyermekeit nevelte. Fiuk a budapesti ELTE-n szerzett egyetemi oklevelet, bölcsészdiplomát, s tanár lett. Tanárkodott Ózdon az 1960-61-es tanévben, majd Kunmadarason folytatta 1961-67 között, ahol az iskola igazgatóhelyettese is volt. 1967-ben került Orosházára, s 1967-69 között szintén tanár volt, majd a Városi Tanácshoz került, s a művelődési osztály vezetője lett. Osztályvezetőként 1969 és 1990 közötti időben dolgozott a város oktatási és művelődési ügyeinek irányítójaként, majd 1990 és 1996 között ismét a katedrára lép az orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskolában, s innen vonult nyugdíjba. Házasságot 1961-ben kötött Czombos Jolánnal, aki szintén tanár. Gyermekeik: Zilahi Zoltán (1962) mérnök; Zilahi Tibor (1965) tanár. Orosházán számos kiadvány megjelentetésének kezdeményezője, támogatója és szerkesztője is volt, de igazi szakterületének a nyelvészetet tekintette. Doktori disszertációját is szülőföldje nyelvjárása bemutatásából írta. Munkás éveiben a hivatali munka mellett talált mindig helyet nyelvészeti kutatásnak és ilyen jellegű publikációknak. Kutatási területe a nyelvjárástan, a regionális köznyelviség és a nyelvművelés. Tudományos fokozata a nyelvtudomány kandidátusa (MTA 1990. ). Elismerései: Csűry Bálint Emlékérem (2004); TIT Aranykoszorús jelvény (1981.) Tagja az MTA köztestületének, a MTA Békés Megyei Tudományos Testületének, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak.
Publikációi:

1. A zárt Í-zés esetei Püspökladány nyelvjárásában. Nyelvtudományi dolgozatok I. /ELTE. 1970/ Doktori disszertáció
2.
Múlt századi í-ző adatok az orosházi népnyelvből (Magyar Nyelv, a továbbiakban MNy. LXIX:507)
3.
;Egy paraszti szőlőhegy szervezete és működése a XIX. században. Békési Élet 1975.
4. ;A regionális köznyelv fogalma a nyelvtudományi szakirodalomban. (MNy. LXXVI: 333
5. Tanyai tanulók a körzetesítés után. Pedagógiai Szemle, 1977
6. Szemben az árral? Magyartanítás.1979: 4-5
7.
Regionális köznyelvi vizsgálatok Orosházáról. Nyelvtudományi Értekezések 100: 79-104. Szerk. Imre Samu (1979)
8.
Az anyanyelv hete Békés megyei rendezvényei.(Magyar Nyelvőr, a továbbiakban Nyr. 103: 388)
9.
Atta-teremtette (MNy LXXVII.90)
10.
Regionális köznyelvi szövegek Orosházáról. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 9. Bp., 1981. Szerkesztette Hajdú Mihály
11. Tájszavak, szólások Püspökladányból. (Nyr.106:200)
12.
Szóhasználat az orosházi regionális köznyelvben. Békési Élet. 1983/2.
13.
Nyelvjárástörténeti adatok a Sárrétről. (Adatok a sárréti falvak XIX. századi í-zéséből. (MNy. LXXIX:211)
14.
Mondatszerkezeti sajátosságok az orosházi regionális köznyelvben. (MNy LXXX:77:83)
15.
Népnyelv, nyelvjárás a tanórán. (Magyar Nyelvjárások, a továbbiakban MNyj. XXVI-XXVII: 69-82, 1985.)
16.
;Mondattani jelenségek a püspökladányi nyelvjárásban MNy LXXXII: 356-68
17. A hosszú magánhangzók állapota a dobozi nyelvjárásban. Lingvistica Series A…19. Bp. 1986. Szerk. Balogh Lajos
18. Adatközlők és szövegek a nyelv területi-társadalmi rétegezettségének vizsgálatához. In. A magyar nyelv rétegződése. Bp. 1988. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László
19.
Az í-zés állapota (bomlása) a mai nyelvjárási beszédben. Nyr 110: 97-110)
20.
Állapot- és változásvizsgálatok a püspökladányi nyelvjárásból. Kandidátusi értekezés. 1989.
21.
A társadalmi változások tükröződése a nyelvjárási szóhasználatban. (Nyr.113: 468-81. 1988.)
22.
Dobozi nyelvjárási szövegek. (Mnyj. XXVIII- XXIX: 177-86. 1990.)
23.
A szünethasználat és a kapcsolás néhány mutatója a püspökladányi nyelvjárási szövegekben. MNy. LXXVI: 54-68. 1990.
24.
Sárréti tájszótár (OTKA –támogatással. azonosítási szám: 1991-94 2829; 1995-98 T 014776; 1999-2002 T 031815)
25.
Új nyelvi eredmények felé? ( Édes Anyanyelvünk, a továbbiakban ÉdAny.1991. július- szeptember)
26.
Nyelvi változások – változásvizsgálatok. MNy. LXXXVIII: 168-84. 1992
27.
Beszámoló egy sárréti tájszótáranyaggyűjtéséről. MNyj XXXI: 60-7. 1993.
28.
Nyelvjárási jelentésváltozások . Nyr. 117: 67-78. 1993.
29. Püspökladányi nyelvjárási szövegek /Linguistica Doc. 2: 161-81. Bp.1993. Szerk. Balogh Lajos/
30. Sárrétkutatás - hagyománymentés. Élet és Tudomány 1994.
31. Opponensi vélemény Molnár Z. Miklós kandidátusi értekezéséről. Bp. 1994. szeptember.
35 Házi Albert Okányi tájszótár. Bp., 199r5. (szerk.)
36. Mai jelentésváltozások. /ÉdAny.1996. áprlis/
37. Az í fonéma nyelvjárási gyakoriságának vizsgálata: MNy XCII; 341.51/ 1997/
38. Gondolatok a tájszavak besoroláséról tájszótári munkálatok közben. /MNy.XXXIV, 75-85 /1997/
39. Kórógy. /MNy.XCIII:350-3 // 1997/
40. Tájszavak és nem tájszavak a nyelvjárási atlasz szótani lapjain. /MNy. XXXV. 65-72. /1998/
41. Gyökeres. /hn Orosháza/ MNy XLVI: 357-9/ / 2000/
42. Válasz Kiss Jenő kérdéseire /A tájszótár és a tájszótárírás: lexikográfiai megközelítése c. tanulmány kérdéseiről. Megjelent. Nyr.126:391-415./
43.
A sárrétudvari nyelvjárás néhány sajátossága. A Bihari Múzeum Évkönyve VIII_IX. Berettyóújfalu. 2001.
44. Helyzetkép a Sárrét határmenti nyelvjárásaiból. /DialSzimp. IV. Szombathely. 2002. Szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós/
45. - lék képzős származékok a nyelvjárásokban. /Kiss Jenő- Eml. Bp., 2003/
46. A nyelvészet és néprajz vonzásában. / Bevezetésként elhangzott 2003.. okt. 9-én a Hajdú Mihályt köszöntő orosházi városi rendezvényen./ Közli A hónap. 2012/3. szám.
47. Püspökladányi tájszótár. /MNyTK.214/, Bp., 2004.
48. Helyzetkép a tájszavak pusztulásáról. / Szabó Pál tájszavainak mai állapota/ /Nyr.128; 166-79//2004.
49."Vita" a nyelvművelésről. ÉdAny.2004. december/
50. Rét /Szabó T. Attila-Eml. Bp., 2006. Szerk. Bárth M. János /
51. Seregély - Seregi /ÉdAny. 2009. április/
52. Sárréti Tájszótár. /Argument Kiadó, 2011/
53. A sárréti í-zés állapota /Az í fonéma sárréti gyakorisága/. /Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba, 2011/, OTKA-támogatással.2011. május 28., szombat

Dr. Forman Balázs

( Forman Balázs György egyetemi docens)
Születési hely, idő: Orosháza, 1969. április 21.
Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezettudományi Intézet Gazdaságföldrajz tanszék,
Beosztás: egyetemi docens
Nyelvismeret: angol, szakmai B általános A középfok, német általános C középfok
Családi állapot: nős (dr. Forman Tünde),
Gyermekek: három fiú, Ferenc Sándor (1995), Balázs Attila (1997) Ákos Sámuel (2008) apja.
Tanulmányok• 1987-ben érettségiztem a Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskolában. Kiemelkedő tanulmányi eredményeim az 1986-ban a Kémia OKTV-n elért miniszteri dicséret és az 1987-ben az iskola matematikából legjobb eredményt elérő hallgatójának járó Szabó Pál-díj és a kémiából legjobb eredményt elérő hallgatójának járó Kazár József-díj elnyerése volt.
• 1988 és 1989 között sikeres egyetemi felvételi után a sorkatonai szolgálatomat töltöttem.
• 1989/1990 tanévben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának hallgatója voltam Műszer- és Irányítástechnika szakon.
• 1990-ben felvételt nyertem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem esti tagozatára, majd 1991-ben sikerült átjelentkeznem a nappali tagozatra.
• 1995-ben fejeztem be az Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Szakát Pénzügy főszakirányon és Környezetvédelmi menedzsment mellék szakirányon. A diplomamunka címe: Árfolyampolitika 1990 és 1994 között. A diploma minősítése: jó.
• 2006-ban fejeztem be a doktori tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Földtudományi Doktori Iskola Társadalomföldrajzi programjában. A disszertáció címe: A regionális programozás az Európai Unióban. Minősítése: cum laude.
KarrierFelsőfokú végzettségek:
• 1989 – 1995 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodási szak
Tudományos fokozatok:
• 2007, PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem
Korábbi és jelenlegi egyetemi feladatok:
• 2000 – 2004 Kari Tanács tagja
• 1997 – 1998 Kari Akkreditációs Munkabizottság tagja
• 1997 – 2010 Gazdaságföldrajz tanszék TDK szekciótitkára

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkaviszonyok:
• 1995 – 1996 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)
• 1995 – 1999 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz tanszék egyetemi tanársegéd
• 1999 – 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezettudományi Intézet Gazdaságföldrajz tanszék egyetemi adjunktus
• 2008 – 2010 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezettudományi Intézet Gazdaságföldrajz tanszék egyetemi docens
• 2008 – 2010 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet szakmai tanácsadó
• 2000 – 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Regionális Földrajzi (Tudományi) Tanszék óraadó
• 2009 – 2010 Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola óraadó tanár
• 2000 – 2010 Általános Vállalkozási Főiskola óraadó
• 2000 – 2003 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara óraadó
• 2000 – 2004 Kodolányi János Főiskola óraadó tanár
• 2000 – 2003 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Vezetőképző Intézet Budapest óradó
• 2006 Veszprémi Egyetem óraadó
• 2006 Zsigmond király Főiskola óraadó
• 1997 – 1998 Magyar Üzletemberképző Akadémia (közgazdaságtan) óraadó tanár (közgazdaságtan)
• 1998 – 1999 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola óraadó tanár (közgazdaságtan, pénzügy) 1998 – 2000
• Perfekt Rt. óraadó tanár (pénzügy)
Határon túli magyar felsőoktatásban való rrészvétel
• 2007 – 2010 Babes-Bolyai Tudományegyetem Közigazgatási Kara Szatmárnémeti Kihelyezett tagozata óraadó
• 2009 – 2010 Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár óraadó tanár
• 2005 – 2007 Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia Kar Csíkszereda óraadó
• 2001 – 2007 Selye János Egyetem Révkomárom óraadó
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések:
• 1992, 2 hét Universitat Heidelberg
• 1993, 4 hónap Rijkuniversiteit Groningen
• 1993, 1 hét Universitat Stuttgart
• 1994, 1 hét Oxford University Jesus College
• 1995, 1 hét Oxford University Jesus College
• 1997, 4 hónap London Schoool of Economics
• 1998, 3 nap London University
• 1998, 1 hét Athén Patheion Egyetem
• 2003, 3 nap Prága EUROPEUM
• 2005, 1 hét Brüsszel Európai Parlament
• 2005, 1 hét Brüsszel Európai Bizottság
• 2007, 3 nap Sheffield RSA Winter Workshop
• 2007, 1 hét Lisszabon RSA konferencia
• 2009, 1 hét Leuven RSA konferencia
• 2010, 3 nap Pamplona Erasmus projekt indító konferencia
Díjak, kitüntetések:
• 1999, Ifjúsági Pályázat 3. díj Magyar Tudományos Akadémia
• 1998, Ifjúsági Pályázat 3. díj Magyar Tudományos Akadémia
• 1994, MOL-díj Magyar Olajipari Rt.
• 1994, Hungarocamion díj Hungarocamion Rt.
• 1994, Unilever díj Unilever
• 1993, DuPont-Conoco - AIESEC díj 2. helyezett Du Pont Conoco
• 1992, ÁVB díj Általános Válalkozási Bank
• 1991, TDK Gazdaságföldrajz szekció 2. díj BKE
OktatásAz általam vezetett kurzusok az egyetemen:
• Közlekedésgazdaság, közlekedéspolitika (proszeminárium),
• Energiagazdaság, energiapolitika (proszeminárium),
• Terület- és településefejlesztés (szakirány tantárgy V. évfolyam)
• Regionális programozás (Regionális- és környezetgazdaságtan MA szak)
• Turisztikai erőforrások (Turizmus BA szak)
• Az Európai Unió regionális politikája (választható szak törzstárgy VI-V. évfolyamon nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok szakok)
• Az Európai Unió regionális politikái (választható törzstárgy VI-V. évfolyamon gazdálkodási szak)
• Regionális gazdaságtan (szakirány törzstárgy V. évfolyam területfejlesztés szakirány),
• Európa regionális földrajza (választható törzstárgy IV-V. évfolyam gazdálkodási és nemzetközi kapcsolatok szak),
• Az Európai Unió közös politikái I-II. (kötelező tárgy BIGIS)
• Európai közös politikák I. (választható szaktárgy IV. évfolyam Nemzetközi tanulmányok szak)
• Az Európai Unió környezetvédelmi politikája (választható szak törzstárgy VI-V. évfolyamon nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok szakok)
• Regionális politika az Európai Unióban (kötelező tárgy BIGIS)
Az alábbi tantárgyak oktatásában vettem részt
• Regionális programozás (szakirány törzstárgy V. évfolyamon területfejlesztés szakirány),
• Natural Resource Economics (elective course ISC),
• Regional Policy int he European Union (elective course CEMS), Korompai Attilával közösen
• Természeti erőforrások (választható törzstárgy I. évfolyamon) tanszéki közös tantárgy
• Gazdaságföldrajz (választható törzstárgy I. évfolyamon) tanszéki közös tantárgy

• 1999-óta közel 500 egyetemi szakdolgozat témavezetője voltam a Nemzetközi kapcsolatok, a Nemzetközi tanulmányok szakokon, a BIGIS Nemzetközi kapcsolatok és Európa szakirányain és az Európai Tanulmányi Központ képzésén, a Nyugat-magyarországi Egyetemen, a Kodolányi János Főiskolán, az Általános Vállalkozási Főiskolán és a Debreceni Egyetemen.
• 1995-óta a Budapesti Corvinus Egyetemen 60 egyetemi TDK dolgozat témavezetője voltam, amelyekből 22 lett díjazott.

KutatásTudományterület: Multidiszciplináris társadalomtudományok
Jelenlegi kutatási témák: Területfejlesztés, regionális gazdaságtan és politika, regionális, gazdasági és társadalomföldrajz, közlekedésföldrajz, energiagazdálkodás, energiagazdaság és politika, fenntarthatóság, versenyképesség,
az Európai Unió támogatási rendszere
Korábbi kutatási témák: természeti erőforrások gazdaságtana, klímaváltozás
nemzeti regionális politikák, helyi és területi közigazgatás

Fontosabb kutatások:1993-1994: A klímaváltozás magyarországi hatásai
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: OTKA
A kutatásról: Diákként vettem részt benne, sajtófigyeléssel, interjúk készítésével, tanulmányírással..
1995 - 2004 A természeti erőforrások gazdaságtana
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: BKÁE Gazdaságföldrajz tanszék
A kutatásról: Természeti erőforrások gazdaságtana, az energiagazdálkodás elméleti alapjainak, közgazdasági törvényszerűségeinek, az energiaárak alakulásának elméleti alapjaival és piaci törvényszerűségeivel, intertemporális társadalmi jóléti függvényekkel, fenntarthatósági elméletekkel foglalkoztam..
2000 - 2001 A területi folyamatok Magyarországon
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: ELTE - VÁTI
A kutatásról: Az 1990 és 1998 közötti területi folyamatok Magyarországon.
2001 - 2002 A területi közigazgatási rendszerek összehasonlító vizsgálata
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: MTA RKK NYUTI - FVM
A kutatásról: OECD országok közigazgatásának összehasonlítása.
2003 - 2007 Nemzeti regionális politikák az Európai Unióban
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: NYME - PHARE
A kutatásról: Az EU országok regionlis politikáinak és intézményeinek összehasonlító elemzése.
2004 - 2006 Az előcsatlakozási alapok pénzügyi monitoringja
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Európai Parlament - Pálfi István EP képviselő
2004 - 2006 Az első Nemzeti Fejlesztési Terv területi hatásai
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A kutatásról: Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai területi forrásallokációjának és a pályázati rendszerének vizsgálata.
2004 - 2006 Az első magyar Nemzeti Fejlesztési terv forrásainak felhasználása 2004-ben.
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Polgári Magyarországért Alapítvány
A kutatásról: Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai területi forrásallokációjának és a pályázati rendszerének vizsgálata.
2006-tól folyamatosan Magyarország településhálózata
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó:
A kutatásról: Országos településhálózatra vonatkozó kutatás illetve adatbázis összeállítás, ami az ország mind a 3160 településére vonatkozóan kb. 200 adatot tartalmaz – terület, népesség, demográfia, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, vállalkozások, infrastrukturális és közmű ellátottság, közintézményekkel való ellátottság, elérhetőségek, internet felhasználás, jövedelmi adatok, uniós források felhasználása, projektek, településfejlesztési koncepciók, stb.
2007 - 2010 Vidékfejlesztés az Európai Unióban
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Földművelésögyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VKSZI
A kutatásról: Az EU tagállamai, Svájc, Norvégia, USA, Kanada vidékfejlesztési, agrárkörnyezetvédelmi politikáinak, legjobb gyakorlatainak kutatása, a legjobb gyakorlatok kiválasztása. LEADER esettanulmányok.
2008 - 2009 A területi kohézió vizsgálata a KIOP esetében
Részvétel formája: kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben:
• MTA Regionális tudományi Bizottság 2008 - 2010, Képzési Albizottság titkára
• Magyar Közgazdasági Társaság 1995 - 2010, tag
• Magyar Földrajzi Társaság 1995 - 2009, tag
• Regional Studies Association 2007 - 2010, tag

Szakértői tevékenység• 1999 - 2000, területfejlesztés, képzés 3k Consens kft
• 2000 - 2004, területfejlesztési, uniós támogatási szaktanácsadás Excellnce Rt
• 2000 - 2004, Az Európai Unió támogatási rendszere TEMPUS Közalapítvány
• 2001 - 2007, területfejlesztés, képzés tanácsadás egyéni vállalkozó
• 2002, területfejlesztés Pillars kft.
• 2003 - 2006, Az Európai Unió kutatás-fejlesztési politikája Magyar Köztrsaság Országgyűlése Oktatási Bizottság
• 2003 - 2004, területfejlesztés Hitesy-Bartucz-Hollai Euroconsulting Kft
• 2004 - 2006, Az előcsatlakozási alapok pénzügyi monitoringja Pálfi István Európai Parlmenti Képvielő
• 2004 - 2005, határmenti együttműködés a magyar-román határon, területfejlesztés Aquaprofit kft
• 2004, területfejlesztés Pest megye Területfejlesztési Tanács
• 2006, 2004-2006 közötti uniós támogatások területi megoszlásának vizsgálata Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
• 2006, Európai Unió, Strukturális Alapok ECHO TV
• 2007 - 2010, területfejlesztés, képzés Kőrics Euroconsulting
• 2008, területfejlesztés, energiagazdálkodás, vasúti közlekedés ICEG EC
• 2009, környezetvédelem, megújuló energiaforrások Banktrade kft
Egyéb
Budapest, 2010. szeptember 22. Forman Balázs

Publikációs jegyzékKönyv, monográfia1. Forman Balázs (2003): Az Európai Unió Strukturális és Előcsatlakozási Alapjai. Interpress, Budapest.
2. Forman Balázs (2001): Az Európai Unió Strukturális és Előcsatlakozási Alapjai. Európai Unió Budapesti Delegációja, Budapest.
3. Forman Balázs (2000): Regionális politika az Európai Unióban. VÁTI, Budapest.

Könyvfejezet, könyvrészlet1. Dr. Forman Balázs (2010): Dél-Alföld - A túl békés régió. In: Sándor Péter, Vass László(szerk): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest. p. 319-325. o.
2. Dr. Forman Balázs (2010): Fejlesztéspolitika 2009 - Siker - válság - hatékonyság - kérdőjelek. In: Sándor Péter, Vass László(szerk): Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest. p. 281-288. o.
3. Dr. Körösi Koppány (2009): Hogyan pályázzunk EU-s támogatásért? Útmutató magyarországi kis- és középvállalkozások részére. In: Dr. Körösi Koppány (szerk): Hogyan pályázzak EU-s támogatásért? Útmutató magyarországi kis- és középvállalkozások részére. Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége, Budapest. p. 1-108. o. www.korics.hu (lektor)
4. Dr. Forman Balázs, Lehmann Kristóf (2009): Nemzeti Fejlesztési Tervek és EU pályázatírás. In: Horváth Zoltán(szerk): Nemzeti Fejlesztési Tervek és EU pályázatírás. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest. 50-120 o.
5. Dr. Forman Balázs (2008): Regionális politika. In: Káposzta József(szerk): Regionális gazdaságtan és politika. HEFOP 3.1.1. , elektronikus tankönyv. 240-300 o.
6. Forman Balázs, Nagy Sándor Gyula (2005): A magyarországi uniós támogatási rendszer és pályáztatási gyakorlat hiányosságai. In: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László(szerk): Magyarország politikai évkönyve 2004-ről. Politika kutatások alapítvány, Budapest. p. 793-802. o.
7. Dr. Forman Balázs (2009): Az alapok működése néhány tagállamban. Uniós támogatások. TEMPUS Közalapítvány, Budapest. p. 35-50. o.
8. (2005): Világpolitikai Lexikon, 1945-2005. Világpolitikai Lexikon, 1945-2005. Osiris Kiadó, Budapest. 1-671 p. o. (lektor)
9. Forman Balázs, Bora Gyula, Korompai Attila, Békési László, Bokor Pálné (2003): A fogyó erőforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 28-39. o.
10. Forman Balázs (2003): A regionális fejlődés jellemzői és peremfeltételei Magyarország számára az Európai Unióban. Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására. TEMPUS, Budapest. p. 11-12. o.
11. Korompai Attila, Bokor Pálné , Bora Gyula, Békési László, Forman Balázs (2003): Az energiaforrások és az energiapolitika. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 86-140. o.
12. Forman Balázs (2003): Energiagazdálkodás. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 76-85. o.
13. Forman Balázs (2003): Légköri erőforrások. In: Bora Gyula - Korompai Attila (szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 364-372. o.
14. Forman Balázs (2003): Megújuló természeti erőforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 216-221. o.
15. Forman Balázs (2003): The characteristics of regional development and its peripheral conditions for Hungary in the European Union. Conference HU0008-02 ESF-type approach to Promote transition from training to working life. ESZA, Budapest. p. 11-12. o.
16. Dr. Forman Balázs (2002): Környezetvédelmi Lexikon I-II. In: Láng István(szerk): Környezetvédelmi Lexikon I-II.. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1-1256 p. o. (30 szócikk)
17. Forman Balázs (2001): A fogyó erőforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 40-71. o.
18. Forman Balázs (2001): Az energiaforrások és az energiapolitika. In: Bora Gyula - Korompai Attila (szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 81-133. o.
19. Forman Balázs (2001): Energiagazdálkodás. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 72-80. o.
20. Forman Balázs (2001): Légköri erőforrások. In: Bora Gyula -Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 355-363. o.
21. Forman Balázs (2001): Megújuló természeti erőforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. In: Bora Gyula - Korompai Attila(szerk): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. AULA, Budapest. p. 209-214. o.
22. Dr. Forman Balázs (2001): Nemzeti érdekek, célok és stratégiák megfogalmazása a strukturális alapok keretein belül. In: Király Mikós(szerk): Válaszúton az Európai Unió: intézményi reformok és csatlakozás.. ELTE ÁJK, Budapest. 75-90 o.
23. Forman Balázs (1999): A területi tervezés fellendülése és hanyatlása (és újabb fellendülése? Az Európai Unióban. In: Bora Gyula - Gregory Ashworth(szerk): Térbeli elrendezés és a vállalat. BKE Gazdaságföldrajz tanszék, Budapest. 319-332 o.
24. Dr. Forman Balázs, Francisco Cadarso (1999): Az Európai Unió környezetvédelmi és területfejlesztési polikái. Az Európai Unió környezetvédelmi és területfejlesztési polikái.. EURO GATF 1996. , Budapest, . p. 35-70. o.
25. Dr. Forman Balázs, Bora Gyula, Bokor Pálné , Békési László, Ashworth, Gregory (1999): Spatial Planning and Regional Policy. In: Ashworth, Gregory - Bora Gyula(szerk): Spatial Organisation and Enterprise. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Hollandia). p. 120-125. o.
26. Dr. Forman Balázs (1998): Földrajz és regionális tudomány a posztmodern világban. In: Süli-Zakar István, Kozma Gábor(szerk): Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája,. KLTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, , Debrecen. 104-150 o.
27. Forman Balázs (1998): Regionális politika az Európai Gazdasági Közösségben. 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. BKE, Budapest. p. 2620-2634. o.
28. Dr. Forman Balázs (1997): A regionális GDP. A regionális jövedelemmutatók számításának közgazdasági alapjai. In: Nemes Nagy József, Bottlik Zsolt(szerk): Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája. ELTE TTK, Földrajzsoport tanszékc, Budapest. p. 282-292. o.

Jelentés, kutatási anyag, műhelytanulmány1. Forman Balázs (2009): Az első magyar Nemzeti Fejlesztési terv forrásainak felhasználása 2004-ben. Kutatási jelentés. Polgári Magyarországért Alapítvány , Budapest.
2. Dr. Forman Balázs, Dr. Korompai Attila, Dr. Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Biacs Rita (2008): A KIOP projektek gazdasági és társadalmi kohézióra gyakorolt hatásának elemzése. Kutatási jelentés. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest.
3. Dr. Forman Balázs, Dr. Gáspár Pál, Dr. Kutasi Gábor, Oszlay András (2008): A vasúti áruszállítás hosszú távú trendjei a MÁV vonalain. Munkaanyag (working paper). ICEG Európai Központ, Budapest.
4. Dr. Forman Balázs, Dr. Fábián Attila (2008): Nemzeti regionális politikák. Kutatási jelentés. Dialóg - Campus, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, Sopron.
5. Dr. Forman Balázs (2007): A nyugat-balkáni térség államai Európai Unióhoz való csatlakozásának hatásai a Strukturális Alapokra. Munkaanyag (working paper). Európai Parlament, Budapest, Brüsszel.
6. Dr. Forman Balázs (2006): Az előcsatlakozási alapok végrehajtásnak pénzügyi ellenőrzésének mechanizmusa. Munkaanyag (working paper). Európai Parlament, Budapest, Brüsszel.
7. Dr. Forman Balázs (2006): Az első magyar Nemzeti Fejlesztési Terv forrásallokációjának területi hatásai. Kutatási jelentés. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budpest.
8. Dr. Forman Balázs, Dr. Nemes Nagy József, Sallai Anna, Kullmann Ádám (2001): A hazai költségvetési támogatási rendszerek - elkülönített állami pénzalapok, címzett támogatások - hatásvizsgálata. Kutatási jelentés. ELTE TTK - FVM - MKOGY, Budapest.
9. Dr. Forman Balázs, Dr. Rechnitzer János, Dr. Hardi Tamás, Dr. Dusek Tamás, Dr. Grósz András (1999): A regionális szintű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. Kutatási jelentés. MTA RKK - FVM, Győr-Budapest.
10. Dr. Forman Balázs (1999): Régió, megye, kistérség. Egyéb. Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Stratégiai Programok Ifjúsági Pályázatán 3. díj, Budapest.
11. Dr. Forman Balázs (1998): Regionális GDP számítás. Egyéb. Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Stratégiai Programok Ifjúsági Pályázatán 3. hely, Budapest.

Értekezés/disszertációDr. Forman Balázs (2009): Regionális programozás az Európai Unióban. Doktori (Ph.D.)értekezés. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Földtudományi Doktori Iskola, .

Nyomtatott folyóiratokban megjelent cikkek

1. Forman Balázs, Dr. Bora Gyula (2001): Transport, energy efficiency and environmental issues in Hungary. International Journal of Environmental Technology and Management 3., p. 246-250..

2. Forman Balázs (2000): Előzetes a SAPARD-programról. Falu Város Régió 4. szám, p. 32-35..
3. F.E.Ian Hamilton (2000): London a változó világban. ELTE TTK Regionális tudományi füzetek 2., p. 3-18..
4. Forman Balázs (2003): Környezetvédelem és vízgazdálkodás lehetőségei az Európai Unió Strukturális és Előcsatlakozási Alapjaiban. Vízmű Panoráma 2. különszám, p. 5-12..
5. Forman Balázs (2004): Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. Falu Város Régió 7., p. 28-36..
6. Forman Balázs (2004): Külső források és belső piacok az Európai Unió energiapolitikájában. Politikatudományi Szemle 4, p. 191-223..
7. Forman Balázs (2004): Leonardo da Vinci és a többiek. Hírvivő. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének Szakmai Lapja 1. , p. 2-3..
8. Forman Balázs (2004): A magyarországi regionális politika továbbfejlesztéséhez szükséges további ismeretek az EU regionális politikai gyakorlatából. Falu Város Régió 1-2., p. 31-59..
9. Forman Balázs (2004): A magyarországi regionális politika továbbfejlesztéséhez szükséges további ismeretek az Európai Unió regionális politikai gyakorlatáról. Falu Város Régió 3, p. 53-63..
10. Forman Balázs (2004): A regionális programozás. Vízmű Panoráma 1. , p. 28-34..
11. Forman Balázs (2004): A visegrádi országok Nemzeti Fejlesztési Tervei. Falu Város Régió 5., p. 32-47..
12. Forman Balázs (2005): Múltbéli árnyak. Figyelő 28., p. 30-31..
13. Forman Balázs (2005): Új kor nyitánya. Figyelő 26., p. 30-31..
14. Forman Balázs (2005): A magyarországi uniós támogatási rendszer és pályáztatási gyakorlat hiányosságai. Comitatus: Önkormányzati Szemle 10., p. 23-29..
15. Forman Balázs (2006): Uniós támogatások Magyarországon 2004-ben. Comitatus: Önkormányzati Szemle 1-2., p. 40-57..
16. Forman Balázs (2006): Uniós támogatások Magyarországon 2004-ben II. Comitatus: Önkormányzati Szemle 3., p. 55-73..
17. Dr. Forman Balázs (2007): A több biztosítós modellről másképp. Hírvivő. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének Szakmai Lapja 3. sz., .
18. Dr. Forman Balázs (2009): Az agrármarketing és az osztrák mezőgazdaság. A Falu 2., p. 37-47.. www.agroinform.hu
19. Dr. Forman Balázs (2009): Korompai Attila 65 éves. Földrajzi Közlemények 2., p. 205-206..
20. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés (mező)gazdaság és vasút nélkül? A Falu 4. , p. 79-.
21. Dr. Forman Balázs (2009): Borturizmus és a vidékfejlesztés. A Falu 4., p. 91-92..

Internetes folyóiratokban megjelent cikkek1. Dr. Forman Balázs (2007): A több biztosítós modellről másképp. www.hir6.hu 2007. augusztus 25. , . www.hir6.hu
2. Dr. Forman Balázs (2008): Mi van a dinnyeháború hátterében? www.ecoline.hu 2008. 06. 30., . www.ecoline.hu
3. Dr. Forman Balázs (2008): Nincs euro, de már konvergencia program se? www.portfolio.hu 2008. április 11., . www.portfolio.hu
4. Dr. Forman Balázs (2008): Óvatosabb hitelfelvételre kényszerülhetünk. www.ecoline.hu 2008. március 20., . www.ecoline.hu
5. Dr. Forman Balázs (2008): Senkit nem érdekel, hogy drága az olaj. Index . www.index.hu
6. Dr. Forman Balázs (2008): Tupi és Carioca - új olajmezők Brazíliában és hatásuk a világpiaci folyamatokra. www.portfolio.hu .
7. Dr. Forman Balázs (2008): Üdvözöljük Magyarországon, Mercedes. www.ecoline.hu 2008. május 20., . www.ecoline.hu
8. Dr. Forman Balázs (2009): Magyar Vasút 2009 - Vitatható vasútbezárások, elmaradt reformok. ecoline augusztus 24., . www.ecoline.hu
9. Dr. Forman Balázs (2009): Merre tovább Toyota? - Elemezés. ecoline szeptember 4., . www.ecoline.hu
10. Dr. Forman Balázs (2009): Open Sky Europe. ecoline szeptember 15., . www.ecoline.hu

11. Dr. Forman Balázs (2010): A felsőoktatás a magyar régiókban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
12. Dr. Forman Balázs (2010): A hazai foglalkoztatás helyzet területi különbségei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
13. Dr. Forman Balázs (2010): A közoktatás a magyar régiókban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
14. Dr. Forman Balázs (2010): A Közös Agrárpolitika 2014-után. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www..vkszi.hu/havi
15. Dr. Forman Balázs (2010): A közös agrárpolitika hatásai az Európai Unió perifériáján. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
16. Dr. Forman Balázs (2010): A Tisza-völgy vízgazdálkodása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
17. Dr. Forman Balázs (2010): Ausztria vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
18. Dr. Forman Balázs (2010): Az önkormányzatok szerepe a területfejlesztésben. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
19. Dr. Forman Balázs (2010): Boldva völgye az árvíz után. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
20. Dr. Forman Balázs (2010): Borutak szerveződése Navarra (Spanyolország) és Puglia (Olaszország) tartományokban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
21. Dr. Forman Balázs (2010): Ciprus mezőgazdasága és vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
22. Dr. Forman Balázs (2010): Csehország vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
23. Dr. Forman Balázs (2010): Görögország mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
24. Dr. Forman Balázs (2010): Görögország mezőgazdasága a közösséghez való csatlakozás után. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
25. Dr. Forman Balázs (2010): Közös Agrárpolitika - a közép-európai országok érdekei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. , . www.vkszi.hu/havi
26. Dr. Forman Balázs (2010): Közös Agrárpolitika - a mediterrán országok érdekei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
27. Dr. Forman Balázs (2010): Közös Agrárpolitika - magyar érdekek. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
28. Dr. Forman Balázs (2010): Közös Agrárpolitika- a magyar EU elnökség feladatai. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
29. Dr. Forman Balázs (2010): Lengyelország mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
30. Dr. Forman Balázs (2010): Lengyelország vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
31. Dr. Forman Balázs (2010): Magyarország kistérségei - Berettyóújfalu. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi/
32. Dr. Forman Balázs (2010): Magyarország kistérségei - Gyula. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
33. Dr. Forman Balázs (2010): Magyarország kistérségei - Mórahalom. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
34. Dr. Forman Balázs (2010): Magyarország kistérségei - Szekszárd. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
35. Dr. Forman Balázs (2010): Magyarország kistérségei - Tokaj. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
36. Dr. Forman Balázs (2010): Németország mezőgazdasága. A mezőgazdaság átalakulása a keleti tartományokban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
37. Dr. Forman Balázs (2010): Románia mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi 38. Dr. Forman Balázs (2010): Románia vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
39. Dr. Forman Balázs (2010): Szlovákia vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
40. Dr. Forman Balázs (2010): Területi folyamatok Magyarországon 1990-2010 között. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
41. Dr. Forman Balázs (2010): Területrendezés és területhasználat újragondolása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
42. Dr. Forman Balázs (2010): Vidékfejleszés és birtokpolitika. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
43. Dr. Forman Balázs (2010): Vidékfejlesztés - inoovációpolitika a vidékfejlesztésben. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
44. Dr. Forman Balázs (2010): Vidékfejlesztés és versenypolitika. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
45. Dr. Forman Balázs (2010): Vidékpolitika, vidéki kihívások Magyarországon. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
46. Dr. Forman Balázs (2009): "A legnagyobb Magyar falu" - Orosháza. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. , . www.vkszi.hu/havi
47. Dr. Forman Balázs (2009): A Barca-jelentés árnyékában - Közös regionális politika jövője 2014-után. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu/havi
48. Dr. Forman Balázs (2009): A barokk Magyarország. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. tematikus szám A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
49. Dr. Forman Balázs (2009): A biomassza. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2009. évi. 1. tematikus szám A megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
50. Dr. Forman Balázs (2009): A decoupling. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
51. Dr. Forman Balázs (2009): A dél-alföldi régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
52. Dr. Forman Balázs (2009): A Dél-dunántúli Régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . www.vkszi.hu/havi
53. Dr. Forman Balázs (2009): A falusi turizmus. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. tematikus szám A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
54. Dr. Forman Balázs (2009): A fenntartható közlekedés dilemmái. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. tematikus szám. Alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz , . www.vkszi.hu/havi
55. Dr. Forman Balázs (2009): A geotermikus energia. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus szám A megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu
56. Dr. Forman Balázs (2009): A hagyományos megoldás - a földgáz. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus szám A megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
57. Dr. Forman Balázs (2009): A kistérségi összefogások lehetséges katalizátora a turisztikai desztinációs menedzsment. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. tematikus szám A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/hu
58. Dr. Forman Balázs (2009): A klímaberendezések paradoxona. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. tematikus szám Alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz , . www.vkszi.hu/havi
59. Dr. Forman Balázs (2009): A klímaváltozás hatásai a természetes növénytakaróra és a mezőgazdaságra. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. tematikus szám Alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz , . www,vkszi.hu/havi
60. Dr. Forman Balázs (2009): A Közép-dunántúli Régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . www.vkszi.hu/havi
61. Dr. Forman Balázs (2009): A Közép-magyarországi Régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
62. Dr. Forman Balázs (2009): A napenergia. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus szám A megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
63. Dr. Forman Balázs (2009): A Nyugat-dunántúli Régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu/havi
64. Dr. Forman Balázs (2009): A sertéstenyésztés szabályozása az Európai Unióban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
65. Dr. Forman Balázs (2009): A szarvasmarha tartás piaci szabályozása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . www.vkszi.hu/havi
66. Dr. Forman Balázs (2009): A szélenergia. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus szám A megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu
67. Dr. Forman Balázs (2009): A vidék jövője - A vízgazdálkodás kérdőjelei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. tematikus szám Alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz , . www.vkszi.hu/havi
68. Dr. Forman Balázs (2009): A vidékfejlesztés monitoringja I. Az Európai Unió által finanszírozott programok értékelése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
69. Dr. Forman Balázs (2009): A vidékfejlesztés monitoringja II. A monitoring szintjei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
70. Dr. Forman Balázs (2009): A vidékfejlesztés monitoringja III. A monitoring szabályozása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . www.vkszi.hu/havi
71. Dr. Forman Balázs (2009): A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) égisze alatt folytatott mezőgazdasági tárgyalások. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
72. Dr. Forman Balázs (2009): A vízenergia. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus számA megújuló energiáforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
73. Dr. Forman Balázs (2009): Agrárkörnyezetvédelem az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . www.vkszi.hu/havi
74. Dr. Forman Balázs (2009): Az Amerikai Egyesült Államok agrárpolitikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
75. Dr. Forman Balázs (2009): Az Észak-alföldi Régió versenyképességének elemzése. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
76. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió baromfi piaca. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . www.vkszi.hu/havi
77. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió baromfipiacának változásai 1986 és 2004 között. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 12., . www.vkszi.hu/havi
78. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió borpiaci rendtartása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
79. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió cukor piaci rendtartása. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu/havi
80. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió cukorpiaca. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
81. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió gabona piacának változásai 1986 és 2007 között. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 10., . www.vkszi.hu/havi
82. Dr. Forman Balázs (2009): Az Európai Unió kukoricapiaca. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 11., . www.vkszi.hu/havi
83. Dr. Forman Balázs (2009): Cash Flow számítás. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . www.vkszi.hu/havi
84. Dr. Forman Balázs (2009): Csehország mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . www.vkszi.hu/havi
85. Dr. Forman Balázs (2009): Dánia mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
86. Dr. Forman Balázs (2009): Edelényi kistérség. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. , . www.vkszi.hu/havi
87. Dr. Forman Balázs (2009): Energiapolitika. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. tematikus szám: A megújuló energiaforrások a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
88. Dr. Forman Balázs (2009): Fehérgyarmati kistérség. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. , . www.vkszi.hu/havi
89. Dr. Forman Balázs (2009): Finnország Vidékfejlesztési Programja 2007-2013. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
90. Dr. Forman Balázs (2009): Franciaország mezőgazdasága II. Borvidékek. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5. , . www.vkszi.hu/havi
91. Dr. Forman Balázs (2009): Franciaország mezőgazdasági régiói. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
92. Dr. Forman Balázs (2009): Franciaország nemzeti vidékfejlesztési programjai 2000 és 2013 között. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
93. Dr. Forman Balázs (2009): Gondolatok a területi versenyépességről. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu/havi
94. Dr. Forman Balázs (2009): Hollandia mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. , . www.vkszi.hu/havi
95. Dr. Forman Balázs (2009): Írország vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5. , . www.vkszi.hu/havi
96. Dr. Forman Balázs (2009): Jövedelmezőség elemzése pályázatoknál. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu/havi
97. Dr. Forman Balázs (2009): Koppányvölgye kistérség. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
98. Dr. Forman Balázs (2009): Környezetvédelem a 6. akciprogram után. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu/havi
99. Dr. Forman Balázs (2009): Kötelező házi feladat a magyar elnökség számára - A Duna-stratégia. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu/havi
100. Forman Balázs (2009): Közös Agrárpolitika 2003-as reformjának legfontosabb intézkedései. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1., . www.vkszi.hu/havi
101. Dr. Forman Balázs (2009): Külföldi működő tőke Magyarországon - A Volkswagen-Suzuki házasság. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 10., .
102. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország agrárexportja. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 12., . http://www.vkszi.hu/havi/?hirlevel=125&rovat=470
103. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Pásztó. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 12., . www.vkszi.hu/havi
104. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Baja. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . http://www.vkszi.hu/havi/?hirlevel=115&rovat=408
105. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Bonyhád és a Völgység. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 5., . www.vkszi.hu/havi
106. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Enying. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 8., . http://www.vkszi.hu/havi/?hirlevel=116&rovat=409
107. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Hajdúböszörmény. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 10., . http://www.vkszi.hu/havi/?hirlevel=121&rovat=440
108. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Hajdúszoboszló. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu
109. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Letenye. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 11., . http://www.vkszi.hu/havi/?hirlevel=123&rovat=465
110. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország kistérségei - Pannonhalma. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
111. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország NUTS II. régiói versenyképességének összehasonlítása – beruházások. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
112. Dr. Forman Balázs (2009): Magyarország NUTS II. régiói versenyképességének összehasonlítása – munkaerőpiac, iskolai végzettség. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. , . www.vkszi.hu/havi
113. Dr. Forman Balázs (2009): Mi történt Koppenhágában? HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2. tematikus szám Alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz , . www.vkszi.hu/havi
114. Dr. Forman Balázs (2009): Miért van válságban a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar? Az eltűnő komparatív előnyök nyomában. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 11., . www.vkszi.hu/havi
115. Dr. Forman Balázs (2009): Nyitott pozíciók - a Közös Agrárpolitika jövője. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu
116. Dr. Forman Balázs (2009): Olaszország borvidékei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 11., . www.vkszi.hu/havi
117. Dr. Forman Balázs (2009): Portugália mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 12., . www.vkszi.hu/havi
118. Dr. Forman Balázs (2009): Projektek tervezésének alapjai I. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi
119. Dr. Forman Balázs (2009): Projekttervezés II. Közbeszerzés. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
120. Dr. Forman Balázs (2009): Projekttervezés III. Pénzügyi lebonyolítás. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4., . www.vkszi.hu/havi
121. Dr. Forman Balázs (2009): Rejtett értékeink - értékes örökségünk. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. tematikus szám A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
122. Dr. Forman Balázs (2009): Spanyolország bortermelése és borvidékei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . www.vkszi.hu/havi
123. Dr. Forman Balázs (2009): Spanyolország mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
124. Dr. Forman Balázs (2009): Svédország vidékfejlesztési politikája. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 6., . www.vkszi.hu/havi
125. Dr. Forman Balázs (2009): Szlovákia mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu/havi
126. Dr. Forman Balázs (2009): Szlovénia mezőgazdasága. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 10., . www.vkszi.hu/havi
127. Dr. Forman Balázs (2009): Töltsön egy órát a kedvenceivel! Mi legyen a borturizmus a borkóstoláson túl? HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 4. tematikus szám A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, . www.vkszi.hu/havi
128. Dr. Forman Balázs (2009): Verseny versus versenyképesség politika. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3. tematikus szám Változások az Európai Unióban, . www.vkszi.hu/havi
129. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés Andalúziában. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 7., . www.vkszi.hu/havi
130. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés az Európai Unióban - A kulturális turizmus. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 10., . www.vkszi.hu/havi
131. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés az Európai Unióban - Az információs társadalom kihívásai. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 11., . www.vkszi.hu/havi
132. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés Franciaországban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 3., . www.vkszi.hu/havi
133. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés Hollandiában - Friesland tartományban. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 1. , . www.vkszi.hu/havi
134. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés projektek megalapozása - A turizmus nemzetközi trendjei. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 9., . www.vkszi.hu/havi
135. Dr. Forman Balázs (2009): Vidékfejlesztés, vidékpolitika. HaVi Vidékfejlesztési Hírlevél 2., . www.vkszi.hu/havi

Interjúk

1. Dr. Forman Balázs, Bod Tamás (2010): "A tudás helyett vasba és betonba fektettük a pénzt”. 168 Óra Online május 7., . www.168ora.hu
2. Dr. Forman Balázs (2009): \"Energiapolitikánk tipikus potyautas stratégia\" : Forman Balázzsal, a Corvinus Egyetem gazdaságföldrajz tanszékének oktatójával Bod Tamás készített interjút. Élet és Irodalom 5., p. 7..
3. Dr. Forman Balázs, Bod Tamás (2007): A foglalkoztatásban a legutolsó a sarkadi kistérség. cikk internetes hírportálon www.hir6.hu, www.hir6.hu. www.hir6.hu
4. Forman Balázs, Rontó Róbert (2006): Megnyíló pénzcsapok. Cash-Flow 7., p. 36-37..
5. Forman Balázs (2005): \"Négy, esetleg öt valódi világvárosról beszélhetünk\". Beszélő 3-4., p. 23-29..
6. Forman Balázs (2005): Elveszett EUfória. Manager Magazin 5., .
7. Forman Balázs (2004): "Az élet fogja kikényszeríteni\". Magyar Narancs, 17., p. 6-7..
8. Forman Balázs, Bod Tamás (2004): Markáns különbségek. Élet és Irodalom 37., . http://www.es.hu/index.php?view=doc;8531
9. Forman Balázs, Bod Tamás (2004): Cél a közös energiapolitika [elektronikus dok.]. Élet és Irodalom 36., p. 7..
10. Forman Balázs (2003): Régiók rejtelmei. 2Heti Turizmus 25-26., p. 6..

Konferencia előadás

1. Dr. Forman Balázs (2010): Hungarian wine routes in the rural development. COMPOSTELA WINE ROUTE. 2010. február. 3. , Pamplona, Spanyolország.
2. Dr. Forman Balázs (2010): Vonzások és taszítások. Az önkormányzatok önszerveződése az uniós támogatásokban. Halotti tor vagy születésnap? 20 évesek a helyi önkormányzatok. 2010. március 19-20., Pécs, Pécsi Egyetem BTK PTI.
3. Dr. Forman Balázs (2009): A Duna stratégia szerepe Románia vonatkozásában. Többszintű kormányzás - A Duna stratégia kezdetei. 2009. december 4., Zsigmond Király Főiskola, Budapest.
4. Dr. Forman Balázs (2009): Az ÚMFT eredményei és a területi konvergencia kapcsolata. A magyar uniós elnökség és a régiók jövője” . 2009. 05. 21., Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.
5. Dr. Forman Balázs (2009): Innovativity and/or tradional solutions in use of Strucural Funds in Hungary. Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures. 2009. 04. 05-08., Leuven (Belgium).
6. Dr. Forman Balázs (2009): Megújuló energiaforrások Magyarországon Hazánk lehetőségei az alternatív energiaforrások felhasználására. Energiaválság vagy energiagazdagság? Megújuló energiák hasznosításának lehetőségei Magyarországon. 2009. március 24., Budapest.
7. Dr. Forman Balázs (2008): Európai Uniós támogatások Magyarországon. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék Szakmérnöki Konferencia. 2008. 10. 28., Budapest.
8. Dr. Forman Balázs (2008): Tér a közgazdaságtudományban. A közgazdászképzés módszertani kérdései. 2008. 10. 30., Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar.
9. Dr. Forman Balázs (2008): Válság és/vagy Kibontakozás? Európa változó terei. 2008. 11. 08., ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék.
10. Dr. Forman Balázs (2008): Válság és/vagy kibontakozás? Magyar Regionális Tudományi Társaság 2008. évi vándorgyűlése. 2008. december 12, Gödöllő.
11. Dr. Forman Balázs (2007): A visegrádi országok tapasztalatai a regionális politikában. Három éve az 50 éves EU-ban” Konferenciasorozat doktorandusz hallgatók számára a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola szervezésében. 2007. 11. 27. - 2007. 12. 01. , Budapest.
12. Dr. Forman Balázs (2007): Európai Területi Együttműködési Programok (IPA és ENPI) jogi hátteréről és regionális együttműködések lehetőségeiről. "KÁRPÁT-MEDENCEI GAZDASÁGI FÓRUM: új lehetőségek a határon átívelő fejlesztéspolitikában". 2007. október 29., Pécs.
13. Dr. Forman Balázs (2007): Mit várhatunk a második NFT-től? A visegrádi országok összehasonlítása. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. 2007. 03. 23, Baja.
14. Dr. Forman Balázs (2006): Az uniós források felhasználása Magyarországon 2004-benés 2005-ben. Antall József Alapítvány konferenciája a Nemzeti Fejlesztési Tervről. 2006. 03., Budapest.
15. Dr. Forman Balázs (2006): Tapasztalatok és következtetések az európai uniós források felhasználásáról. A kormányzás kérdőjelei” a Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése. 2006. 06. 23-24. , Noszvaj.
16. Dr. Forman Balázs (2005): Tusványos - Bálványosi Nyári Szabadegyetem, Tusnádfürdő: „Hálózatfejlesztési stratégiák Erdélyben és a Kárpát-medencében” Előadás és kerekasztal beszélgetés: Mikola István, Cséfalvay Zoltán, Szabó Tibor, Forman Balázs, Komlóssy József
17. Dr. Forman Balázs (2005): A határmenti együttmüködések lehetőségei az Európai Unió külső határain. „INTERREG 2005: új lehetőségek a határon átívelő kapcsolatokban” . 2005. 05. 09. , Mohács.
18. Dr. Forman Balázs (2005): A lisszaboni folyamat megvalósulása Finnországban. „Lisszaboni folyamat és Magyarország” Európai Közösségi Tanulmányok Magyarországi Társasága éves konferenciája. . 2005. 06. 03-04., Budapest.
19. Dr. Forman Balázs (2005): Az INTERREG szerepe az európai területi tervezésben. „INTERREG 2005: új lehetőségek a határon átívelő kapcsolatokban” . 2005. 04. 25. , Litke.
20. Dr. Forman Balázs (2005): Az uniós források felhasználása Magyarországon 2004-ben. Magyarország az Európai Unióban 2005 - A számunkra legfontosabb kérdések. 2005. 11. 23, Budapest. „Magyarország az Európai Unióban 2005 - A számunkra legfontosabb kérdések” Szabad Európa Központ, Az előadás címe: „Az uniós források felhasználása Magyarországon 2004-ben” és kerekasztal beszélgetés: Nógrádi Zoltán, Baráth Etele, Surján László, Veress József, Forman Balázs
21. Dr. Forman Balázs (2005): Reconstruction of the Maria Valéria Bridge betweewn Esztergom and Sturovo as suuccess Hungarian and Slovakian INTERREG story. The Reform of the Structural Funds and of the Political Implications of the new Financial Perspectives. European Parlament. 2005. 05. 25. , Brüsszel.
22. Dr. Forman Balázs (2004): Átképzés és felnőttoktatás: tanulságok Nagy-Britanniában, kihívások Magyarországon. „Felnőttoktatással a kistérségi felzárkóztatásért és az esélyegyenlőségért” Nemzeti Fejlesztési Hivatal . 2004. 11. 22. , Budapest.
23. Dr. Forman Balázs (2004): A nemzetközi intézményi együttműködés és a testvérvárosi kapcsolatok. „Határok nélküli kapcsolatok” konferencia a Békés megyei könyvtár szervezésében . 2004. 03. 26. , Békéscsaba-Gyula.
24. Dr. Forman Balázs (2004): Európai példák a fővárosi régiók lehatárolásának kérdéséről. „Együtt vagy külön” Budapest és Pest megye közös konferenciája a Közép-Magyarországi Régió lehatárolásának kérdéseiről. 2004. 02. 06. , Budapest.
25. Dr. Forman Balázs (2003): A Kohéziós Alap felhasználásának lehetőségei. VCSOSZSZ Programozás és projektmenedzsment a vízgazdálkodásban. 2003. 10. , Budapest.
26. Dr. Forman Balázs (2003): Az Európai Unió támogatásainak szerepe az idegenforgalomban. Magyar Turizmus Rt. HungarHotels. 2003. 10., Budapest.
27. Dr. Forman Balázs (2003): A regionális fejlődés jellemzői és peremfeltételei Magyarország számára az Európai Unióban. „A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására”. ESZA konferencia . 2003. 06. 19-20. , Szolnok.
28. Dr. Forman Balázs (2003): Környezetvédelmi célú támogatások az Európai Unióban. VCSOSZSZ Felkészülés az Európai Unióra. 2003. 04. 04., Veszprém.
29. Dr. Forman Balázs (2003): Planning methods in the post-communist transition period in Hungary. New Community - Old Policies? Regional and Stuctural Polcies - Challenges, Changes, Dangers. 2003. 02. 28., Prága.
30. Forman Balázs (2003. Magyar Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága Tudomány- és technológiapolitikai albizottság ülése Az előadás címe: „Az Európai Unió kutatási keretprogramjai FP5, FP6, FP7”
31. Forman Balázs (2002). Európai Törzsasztal az Európai Unió Budapesti Delegációjának rendezvénye. Téma: a Nemzeti Fejlesztési Terv.. A kerekasztal beszélgetés részt vevői: Baráth Etele (MEH NFÜ), Győrffy Gábor NYD RFÜ, Matolcsy János KPMG, Forman Balázs. Moderátor: Martin József Péter (Figyelő)
32. Forman Balázs (2000) „Válaszúton az Európai Unió - Intézményi reformok és csatlalkozás” Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara „Csatlakozás - regionális politika - agrárpolitika” szekcióban: az előadás címe: „Nemzeti érdekek, célok, stratégiák megfogalmazása a strukturális alapok keretein belül”
33. Forman Balázs (2000). 06. 16. „Magyar vidék: úton Európába” konferencia és kerekasztal beszélgetés Budapest V. kerületi Önkormányzat szervezésében. Az előadás címe: „A helyi önkormányzatok szerepe az Európai Unió regionális politikájában” A kerekasztal részt vevői: Kenesei István, Koppányi Mihály, Rechnitzer János, Forman Balázs
34. Dr. Forman Balázs (1998): Environmental assesment of the Hungarian energy economy. "Environmental Quality in European Space" ESF-TERM Workshop . 1998. 02. 15-16. , London.
35. Dr. Forman Balázs (1998): Földrajz és regionális tudomány a posztmodern világban. Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája. 1998. szeptember 3-4. , Debrecen KLTE.
36. Dr. Forman Balázs (1998): Regional Planning in Hungary. Greek-Hungarian TEMPUS Conference. 1998., Athén Pantheion University.
37. Dr. Forman Balázs (1997): A regionális GDP. A regionális jövedelemmutatók számításának közgazdasági alapjai. Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája. 1997. 11. 21-22. , Budapest, ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport.
38. Dr. Forman Balázs (1995): Social security in the European Union. Europe 2020. 1995. 03. 17-24., Oxford.
39. Dr. Forman Balázs (1994): Majority vote, majority decision in the European Council. Europe 2020. 1994. 03. 18-25., Oxford.
40. Dr. Forman Balázs (1993): Public Transportation in Budapest. 2nd European Traffic Workshop. 1993, október, Stuttgart.

Budapest, 2010. augusztus 22. Forman Balázs

Újabb adatok a munkássághoz: 2011. okt.12.
Dr. Forman Balázs (2011): Global financial crisis: Rethinking of money wihout internal value.3rd Global Conference on Economic geography. 2011. június 28. és július 2., Szöul (Dél-Korea).
Dr. Forman Balázs (2011): Optimum Currency Area: Beyond Robert Mundell’s Theory.INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMICS AND FINANCE (ICBMEF-2011). 2011, Izmír (Törökország).
Dr. Forman Balázs (2011): Spatial impacts of Financial Crisis. 3rd Global Conference on Economic Geography. 2011. 06. 29. - 07. 02., Szöul (Dél-Korea).

Dr. Gulyás Mihály

Dr. Gulyás Mihály (állatorvos, polgármester)
Született Kondoroson (Békés megye), 1921. december 29-én. Édesapja Gulyás Mihály gazdálkodó volt, édesanyja Kovács Erzsébet a háztartást vezette.
1950-ben nősült, felesége Szöllösi Olga statisztikus. Gyermekeik: Olga (sz. 1953) orvos, Mihály (1958) közgazdász, matematikus.
Tanulmányait Budapeten az Állatorvostudományi Egyetemen végezte 1948-ban . Élete során mindvégig megmaradt hivatásának, s állatorvosként dolgozott nyugdíjazásáig 1985-ig.

Diplomázásától l (1948) kezdve nyugdíjba vonulásáig (1985#) állatorvosként dolgozott.
Leghosszabb időt, szinte egész életét töltötte fő munkahelyén az Orosházi Baromfi-feldolgozónál (a vállalatnak ez idő alatt sokféle neve volt) 1949-1985. Közben egyéb feladatokat is ellátott.
1961-1968: Hosszú ideig dolgozott az Orosházi Béke Tsz.-nél is
1985-1990: Nyugdíjasként állatorvosi szaktanácsadó (májlibatenyésztés)
1990-1994: Orosháza első szabadon választott polgármestere
Doktori fokozatot 1957-ben szerezte meg.
Kitüntetései:Kondoros Nagyközség Díszpolgára, 1998. aug. 20.
Körös-Maros Nemzeti Park Egyesület elismerése a szürkemarha es racka juh megmentéséért végzett munkájáért
Békés Megyéért Kitüntető Díj, 1995. jún. 20.
Orosháza Városért érem, 1999. ápr. 23.
Békés Megyei Állategeszségügy Kiváló Szolgálatáért
Miniszterelnöki Emléklap Nemzeti Ellenállásért (Egyetemi Táncsics Ellenállási Mozgalom)
Aranygyűrű Polgári Védelmi Tevékenységért, Belügyminisztérium, 1993
Önálló könyvek* A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán, Békés Megyei Múzeumok igazgatósága, 1987, pp. 168
* Gyökereink, képek Kondoros múltjából, Kondoros nagyközség önkormányzata" 1995, pp 144
bővített kiadás: uez, 2002
* Orosháza népi állattartása (szerzők: Gulyás Mihály, Hajdu Mihály, Szabó Mihály), separatum, Orosházi Szántó Kovács Múzeum, 1965, pp 108
Fontosabb tanulmányok* Állattartás (szerzők: Gulyás Mihály, Hajdu Mihály, Szabó Mihály); in: Orosháza Néprajza, Orosháza Város Tanácsa, 1965
* Előszó; in: Tanulmanyok a 250 eves Orosháza és vidéke történetéről, Békés Megyei Múzeumok Közleménye, 1995
Tasgja volt:
Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE)
Magyar Élelmiszerhigiéniai Szakmai Egyesület (ÉHESZ)

2011. május 1., vasárnap

Jártó Róza

Jártó Róza (Debreczeni Dénes Istvánné): köztisztviselő, író
Született Lökösházán 1950. január 2-án
Szülei édesapja VargaErnő, mozdonyvezető volt, édesanyja Jártó Anna erdélyi származású.
Végzettsége szerint mérlegképes könyvelő, pénzügyi tanácsadó, tájgazdálkodási mérnök. Nyugdíjas már, utolsó munkahelye Orosháza Polgármesteri Hivatal volt, költségvetési könyvelő 1997.07.01 – 2011.04.30-ig. 2011. 05.01-től nyugdíjas
Családi állapota: elvált. Házastárs neve: Debreczeni Dénes István foglalkozása: gépész. üveggyár, Házasságkötésének éve: 1987. Három gyermeke van: Erika (1968), Rita (1974), Dénes Viktor (1988)
Iskolai végzettsége: Szolnoki Főiskola, Mezőtúr,
Életpályája 1968 és 1979 között volt MÁV dolgozóként jegyvizsgáló, építőiparban anyagkönyvelő. 1979-től Üveggyár : osztályozó, MEO-s, önálló reklamációs ügyintéző 1991-ig, elbocsátásáig, ezután 6 hónap munkanélküliség, 1992-től Zalka Tej Rt-nél incassó ügyintéző. 1994 és 1996. augusztus 15-ig munkanélküli. Ezalatt: bejárónő, paradicsomszedő, könyvelő ( „ feketén” alkalmazva)
1996. augusztustól közmunkás, 1996. november 15 - 1997. június 30-ig munkatárs az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál, majd ugyanitt 1997. 07.01-től – 2011. április 30-ig köztisztviselő. Innentől nyugdíjas.
Írói tevékenysége :
- 2009 évben Bagoly őrs, vigyázz című kisregény, Előszót írta: Koszorús Oszkár( ISBN 978-963-06-7150-7. Könyvműhely Kiadó,
- 2010 évben A Töltött Káposzta cimű novella megjelent a Holnap Magazinban,
- 2010 évben Tinédzserek című novellám megjelent a Jelenkor Üzenete című novellás-kötetben, a Holnap Magazin gondozásában.
- 2011 évben az A Töltött Káposzta című novellát beválogatták , a Holnap Magazin gondozásában megjelenő Anyák Napja című kötetbe.
Orosháza és térségének hulladékgazdálkodási problémái címmel megírt, szakmai bizottság által, jelesre értékelt szakdolgozat a TGVT-2008/36 számon regisztrált,.

2011. március 14., hétfő

Prof emeritus Sitkei György
Sitkei György (Orosháza, 1931. február 13.) magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a keverékképzés, égés és hőátadás a dízelmotorokban, a talajjármű-mechanika, valamint a mezőgazdasági és faipari mechanikája.
1949-ben érettségizett, majd beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának mezőgazdasági gépészet szakára. Itt 1954-ben szerzett mezőgépész diplomát. Ennek megszerzése után három évig aspiráns volt az egyetem mezőgazdasági géptan tanszéken, majd ezt követően a tanszék munkatársa volt tudományos kutatói beosztásban, emellett tanított is. Itt húsz évet töltött el, közben tudományos főmunkatársi beosztásba került. 1974-ben a Mezőgép Trösztnél kapott főosztályvezetői, később tudományos tanácsadói állást, itt 1980-ig dolgozott. Ekkor került az Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol a faipari gépészet tanszéken kapott tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést. A tanszéket 1996-ig vezette, majd nyugdíjba vonult és 2001-ben professor emeritusi címet kapott.

1960-ban védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 1964-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Agrárműszaki, az Áramlás- és Hőtechnikai Bizottságnak, illetve a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak lett tagja. 1998-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották meg. Emellett az Energetikai, valamint a Környezettudományi Bizottságba is bekerült. Akadémiai tisztségei mellett az International Society for Terrain-Vehicle Systems és a Magyar Akkreditációs Bizottság Gépészeti Szakbizottsága tagja.
Fő kutatási területe az energia átadása, felhasználása, működése dízelmotorokban, a talajjármű-mechanika és a mezőgazdasági és faipari gépek mechanikája.

Első területen nevéhez fűződnek jelentős kutatások a dízelmotorokban történő keverékképzés, a motorégéssel és a hőátadással kapcsolatban. Emellett továbbfejlesztette a sugárporlasztás elméletét és az öngyulladás fázisait. Bevezetett új hőátadási összefüggéseket és hőterhelési kritériumokat a motorgyártásban. A második területnél új talaj-teherbírási összefüggéseket vázolt fel, jellemezte az abroncsokat úgynevezett dimenzió nélküli mennyiségeknél, ehhez kapcsolódóan átfogó modellrendszert dolgozott ki. Harmadik kutatási területén új, nemlineáris rheológiai (tehát az áramló folyadékok áramlási tulajdonságainak vizsgálatával kapcsolatos) módszert dolgozott ki, amelyeket tömörítési folyamatokra használtak, illetve a fa forgácsolásának és faipari feldolgozásának elméletével is foglalkozik.

Több mint száznegyven tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, ebből huszonhárom könyvalakban jelent meg. Közleményeit magyar, angol és német nyelven adja közre.

Díjai, elismerései
Akadémiai Díj (1965)
Szent-Györgyi Albert-díj (1993)
Pattantyús-Ábrahám Géza-díj (1994)
Főbb publikációi
Keverékképzés és égés Diesel-motorokban (1960)
Traktormotorok üzemi viszonyai váltakozó jellegű terhelésnél (1960)
Hőátadás és hőterhelés belsőégésű motorokban (1962)
Kraftstoffaufbereitung und Verbrennung bei Dieselmotoren (1964)
A mezőgazdasági gépek talajmechanikai problémái (1967, angolul is)
Keverékképzés és égés karburátoros motorokban (1969)
Heat Transfer and Thermal Loading in Internal Combustion Engines (1974)
Soil Mechanics Problems of Agricultural Machines (1976)
A mezőgazdasági anyagok mechanikája (1981)
Mechanics of Agricultural Materials (1985)
Mezőgazdasági és erdészeti járművek modellezése (1986)
A faipari műveletek elmélete (1994)
Gyakorlati áramlástan (1997)
Energy Consumption of Selected Tree Shakers Under Different Operational Conditions (társszerző, 2001)
Mezőgazdasági műszaki ismeretek (szerk., 2004)
A gyümölcs- és zöldségtermesztés műszaki vonatkozásai (társszerző, 2005)
Technical Aspects of Horticultural Production (szerk., 2008)
Források [szerkesztés]A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 I–III. Főszerk. Glatz Ferenc. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2003.
MTI Ki Kicsoda 2009, Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest, 2008, 985–986. old., ISSN 1787-288X
Adatlap a Magyar Tudományos Akadémia oldalán, publikációs listája
A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/Sitkei_Gy%C3%B6rgy”

2011. március 7., hétfő


Dr. Szabó Mihály sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos)orvostudomány kandidátusa
Orosházán született 1941. március 6-án A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett.
Életpályája :
Sebészeti Műtéttani Intézet demonstrátor 1963-1965
Csongrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság megyei sorozó szakfőorvosa 1977-2005
1965-1966. Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1966-1970. Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
I. sz. Sebészeti Klinika
1970-1988. Szegedi Orvostudományi Egyetem,
majd „Szent-Györgyi Albert” Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Osztály
1988-1989. Turun Yliopisto
Lastenklinikka
Lastenklinikan Yksikkö
(Turkui Egyetem Gyermekklinika Gyermeksebészeti Egység)
1989-2004. Szegedi Orvostudományi Egyetem,
majd „Szent-Györgyi Albert” Orvostudományi Egyetem,
majd Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Osztály
2004-2011. Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar,
Majd Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet
2005. óta a Kodolányi János Főiskola Orosházi Intézetében előadó tanár
Munkái:
1. Nagy Gyula (szerk.) Orosháza története és néprajza , 1965.
2. I. Altorjay, K. Füzesi, M. Szabó, Sz. Tornyos :Ergebnisse der bei mit Oesophagusatresie geborenen Ptienten vorgenommenen Colonplastik
in: Functionsgerechte Chirurgie der Oesophagusatresie
196-197 pp. Ed: W. Hasse
G. Fischer Verlag Stuttgart, New York 1991
3.Klinikai alapismeretek IV. éves gyógyszerészhallgatók részére
Egyetemi jegyzet 200-233. o.
„Szent-Györgyi Albert” Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Szeged 1989.
4.Klinikai alapismertek V. éves gyógyszerészhallgatók részére
Egyetemi jegyzet II. kötet 1-3., 16-20., 27-30., 36-38. o. „Szent-Györgyi Albert” Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar , Szeged 1993.
5. Klinikai alapismertek V. éves gyógyszerészhallgatók részére ,Egyetemi jegyzet II. kötet 170-203. o.
„Szent-Györgyi Albert” Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar , Szeged 1994.
6. Dr. Szabó Mihály orvostudomány kandidátusa Az ember fejlődése, tankönyv, APC Stúdió Gyula 2007
7. Dr. Szabó Mihály Alapismeretek szenvedély-betegségekről, kábítószerekről tankönyv Szegedi Egyetemi Kiadó
Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged 2010
8. Dr. Szabó Mihály Az oktató személyzet pszichohigiénéje és egészségvédelme gyógypedagógiai intézményekben
In: Chaloupka Luboš, Varga Imre (szerk.) A speciális pedagógia különféle vonatkozásai ,Sapientia Bratislava 274-313. 2010
In printing:
*Dr. Szabó Mihály orvostudomány kandidátusa ,Alapismeretek szenvedély-betegségekről, kábítószerekről .Második, átdolgozott, bővített kiadás. tankönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged 2010
In printing:
*Dr. Szabó Mihály orvostudomány kandidátusa. Egészségtan gyógypedagógus hallgatóknak ,tankönyv
In printing:

Dr. Benkő Zsuzsanna (szerk) Egészségfejlesztés alapjai
Szegedi Egyetemi Kiadó
Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

1.) Dr. Szabó Mihály orvostudomány kandidátusa
Egészséges táplálkozás, táplálkozási zavarok

2.) Dr. Szabó Mihály orvostudomány kandidátusa
A(z élet minőségét hátrányosan befolyásoló) gyermekkori idült betegségek
Közlemények
1.) Altorjay I., Füzesi K., Praefort L., Szabó M.
Az alsó végtagok hosszkülönbségének műtéti korrekciója
Orv Hetil 1972, 112, 3132-3134

2.) Streitman K., Altorjay I., Füzesi K., Szabó M., Hencz P.
A suprapubicus hólyagpunctio jelentősége a húgyúti infekciókban
Magyar Pediáter 1973, 1, 6-8

3.) Füzesi K., Szabó M.

Égések helyi kezelése
Magyar Pediáter 1973, 1, 46-47

4.) Szabó M., Praefort L., Beviz J.

Kerékpárküllő okozta bokatáji sérülések gyermekkorban
Orv Hetil 1973, 114, 1620-1622

5.) Füzesi K., Szabó M., Boda D.

Heparionos oldattal végzett peritonealis öblítés a hasi összenövések megelőzésére kísérletes körülmények között
Magy Sebészet 1974, 27, 35-39

6.) Szabó M.

Általános iskolások sebészeti és ortopéd szűrővizsgálatán nyert tapasztalatok
Szeged Városi Kórház Tudományos Közleményei 1974, 93-97 (Szeged)

7.) Sttreitman K., Altorjay I., Füzesi K., Szabó M., Hencz P.

A suprapubicus hólyag-punctioo jelentősége húgyúti infekciókban
Orv Hetil 1974, 115, 748-751

8.) Füzesi K., Szabó M.
Tapasztalataink égések helyi kezelésében
Magy Pediáter 1975, 1, 46-47

9.) Szabó M.

Sebészeti és ortopéd szűrővizsgálatok általános iskolások körében
Népegészségügy 1976, 57, 200-202

10.) Szabó M., Beviz J.

Robbanás okozta „rekeszsérv” gyermekkorban
Magy Sebészet 1977, 30, 37-39

11.) Altorjay I., Füzesi K., Praefort L., Szabó M., Tornyos Sz.

A húgyhólyag exstrophia sebészi kezelése
Orv Hetil 1977, 118, 1524-1527

12.) Szabó M., Altorjay I., Füzesi K.

Megacolon congenitum miatt műtött betegeink értékelése
Gyermekgyógy 1980, 31, 29-34

13.) Szabó M., Tornyos Sz., Beviz J.

Gyermekkori idiopathikus choldeochus-ciszta
Magy Sebészet 1981, 34, 153-157

14.) Szabó M., Füzesi K., altorjay I.

A kongenitális lobáris emphyseme
Gyermekgyógy 1981, 32, 411-417

15.) Altorjay I., Füzesi K., Szabó M., Praefort L., Tornyos Sz.

Maró anyag okozta gyermekkori nyelőcsősérülések késői coloplasztikus pótlása
Orv Hetil 1981, 122, 3201-3204

16.) Szabó M., Altorjay I., Túri S.

Végleges szupravezikális kután diverzióval élő betegeink utánvizsgálata
Orv Hetil 1982, 123, 1487-1490

17.) Altorjay I., Szabó M.

Szájpadhasadékkal műtött betegeink kérdőíves utánvizsgálata
Magy Sebészet 1982, 25, 155-160

18.) Füzesi K., Szabó M., Tornyos Sz.

A tüdő regionális funkció vizsgálata bronchokapnográfia útján operált, veleszületett rekeszdefektus esetekben
Gyermekgyógy 1982, 33, 180-184

19.) Szabó M., Altorjay I.

Omphalocele és gastroschisis (A veleszületett hasfalhiányokról)
Gyermekgyógy 1982, 33, 467-476

20.) Altorjay I., Füzesi K., Praefort L., Szabó M., Tornyos Sz.

Nyelőcsőpótlás csecsemő- és gyermekkorban
Gyermekgyógy 1984, 35, 147-152

21.) Szabó M., László Aranka

Hozzászólás a „Javaslat a felsőoktatás fejlesztésére” című tervezethez
Felsőokt Szemle 1984, 6, 321-324

22.) Szabó M., Altorjay I., Beviz J., Füzesi K., Túri S.

A gyermekkori külső vizeleteltérítésekről (supravesicalis diversio)
Gyermekgyógy 1988, 39, 349-371

23.) M. Szabó

Virtsateiden anomaliapotilaiden munuaialtaan ja ureterin seinämien tutkimus elektronimikroskoopilla
Proceedings of the Symposium of Scandinavian Urologists’ Association 1988, 121 (Helsinki Finland)

24.) M. Szabó

New electron microscopic observations on children’s upper urinary tract walls
Proceedings of the XVth Symposium of Polish Association of Paediatric Surgeons 1990, 113-114, (Jastrzebia Góra Polska)

25.) I. Altorjay, K. Füzesi, M. Szabó., Sz. Tornyos

Die ergebnisse der bei mit Ösophagusatresie geborenen Patienten vorgenommenen Colonplastik
Funktiosngerechte Chirurgie der Ösophagusatresie 1991, 196-197 (Stuttgart Germany, New York USA)

26.) M. Szabó

Electron microscopic and urodynamic investigations of neurogenic bladder in children
Br J Urol (Proceedings of the Second Annual Meeting of the European Society of Paediatric Urology) 1991, 68, 653

27.) M. Szabó

Electron microscopic observation on the exstrophic bladder wall muscle
Br J Urol (Proceedings of the Third Annual Meeting of the European Society of Paediatric Urology) 1992, 70, 563

28.) Füzesi K., Szabó M., Bogdány Anikó, Hajnal Papp Rozália

Vesicoureteralis obstructiot okozó malformatiók
Magy Urol 1992, 4, 141-151

29.) M. Szabó

In vitro motility investigations and electron microscopic observations on children’s upper urinary tract muscle wall
Acta Paed Hung 1992, 32, 167-187

30.) Szabó M., Túri S., Csenke Z.

Urodynámiás vizsgálatok gyermekeken
Gyermekgyógy 1993, 44, 167-175

31.) Szabó M.

Klinikai, kísérletes és elektronmikroszkópos adatok a húgyutak vizelet továbbító működéséhez
Kandidátusi értekezés tézisei 1993 (Szeged) (1995 Budapest)

32.) M. Szabó, E. Mäkinen

Electron microscopy on children’s urinary tract smooth musculature
Surg Childh Intern 1994, 2, 256-261

33.) M. Szabó

Does pyelic smooth muscle wall ultrastructure predict postoperative urine emptying patterns?
Br J Urol (Proceedings of the 9th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Urology) 1998, 81, Suppl. 2, 60

34.) Aranka László, B. Sümegi, Márta Katona, Éva Szirovicza, M. Szabó, A. Svékus, A. Czinner, J. Zombori

Severe/fatal infantile cytochrome-C oxydase deficiency (Biochemical and morphological investigations)
Clin Neurosc 1999, 53(7-8) 234-239