2012. szeptember 24., hétfő

Beck Zoltán


 „…Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek,
s ez által is üresebb legyen a múlt, szerényebb a jelen, s kétesebb a jövő!”/Ipoly Arnold 1861
BECK ZOLTÁN (Simontornya, 1934. december 3. -1997.julius 28. Orosháza) középiskolai tanár, muzeológus, néprajzkutató.
Család: felesége Beck Zoltánné született Bodor Anna középiskolai tanár
Gyermekei: Beck Zsuzsanna, Dr. Beck Zoltán
1934-ben, a Tolna megyei Simontornyán született. Szülei a helyi bőrgyárban dolgoztak. Elemi iskoláit itt, középiskolai tanulmányait a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban végezte, irodalmi érdeklődése, a versek, az irodalom szeretete kiemelte társai közül, az iskola önképzőkörét Ö vezette. 1953-ban a Szegedi Tudomány Egyetemre került, ahol magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Itt ismerkedett meg a néprajztudós Bálint Sándor professzorral, aki a későbbi évekre is meghatározta érdeklődését. S indította el az úton, amelyen a magyar néprajzi kutatás országosan ismert munkatársává lett.
1957-ben Orosházára került, ahol 40 évig élt és, dolgozott tanárként és muzeológusként. Több mint három évtizedig gyűjtötte Békés megye néphagyományait. Pedagógus működése során tapasztalta: igen fontos, hogy különböző korú fiatalok, azok szüleinek, és nevelőinek elérhetők legyenek azok a kiadványok, amelyek közvetítik a népi-nemzeti tudat formálásához fontos kulturális örökségeket.
1957-63-ban és 1967-72-ben az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium tanára volt, ahol a szaktárgy tanítása mellett néprajzi szakkört vezetett, számos tanítványa vett részt országos versenyen. Így vall ezekről az évekről a vele készült beszélgetésben: „Valamit csak kéne kezdeni,- gondoltam, ha már kezdő tanár vagyok „.. Igyekeztem mozgalmat csinálni magam körül, bekapcsolódni a helyi népi hagyományok kutatásába.”
Tanítványaival végzett több éves gyűjtő munkájának az eredménye a Néphagyományok Orosházáról és környékéről c. könyve, melyet így ajánl az olvasónak:

„Az orosháziaknak ajánlom kis könyvemet. Azoknak, akiktől tanultam azt, ami benne van. Azoknak is, akiket tanítottam rá, hogy szeressék a népköltészetet, az egyszerű ember szellemi kincseit, magát az embert”

Büszkén emlékezett diákjai szaktárgyi versenyeken elért eredményére:

„A gyulai Erkel Diák Ünnepeken a megye összes iskolája nem nyert annyi helyezést, mint amennyit ekkor mi orosháziak nyertünk. …” Tanítványa dolgozata az Országos Tanulmányi Versenyen is kiemelkedően szerepelt.
Hasonlóan büszkén emlékezett vissza az 1963-ban Orosházán megrendezett országos néprajzi találkozóra, ahol 120 néprajzkutató találkozott Orosházán melyet Beck Zoltán szervezett. A tudomány kiemelkedő kutatói vettek részt, Dömötör Tekla, Juhász Antal, Ortutay Gyula, néprajzosok, történészek.

Az 1965-ben megjelenő Orosháza története és Orosháza néprajza című, Nagy Gyula szerkesztette kötetében is részt vett, a családi élet népszokásairól írt elsősorban ebben a kötetekben.
1963-67-ben és 1972-79-ben a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum kutatója volt, ahol a gyűjtemény magyar anyagának gazdagítása mellett jelentős erőfeszítéseket tett szűkebb szakterülete a magyar folklór, népszokások, hagyományok gazdagításáért.
1975-től sikeres tábort szervezett az egykori Dél-Biharhoz tartozó magyar népességű települések szellemi, tárgyi emlékanyagának a feltárása, összegyűjtésére. Az általa gyűjtött Zsadányi református magyarok emlékei a békéscsabai múzeum történeti néprajzi anyagának fontos része.

Rövid ideig dolgozott az orosházi múzeum igazgatójaként, ahol a nyolc nemzedék életét bemutató állandó kiállítás anyagát rendezte Nagy Gyulával. Jelentős szerepe volt a Darvas József Emlékház létrehozásában. Rövid ideig a városi könyvtárban, majd 1981-1987-ben a Táncsics Gimnázium kollégiumában, nevelőtanárként dolgozott.

Diákjai emlékében a tudós tanár képe él, aki szigorral, szeretettel, nevelt a tudás és az emberség fontosságára, segítette tanítványait a szép, a tartalmas élet választásában.
1992-től betegsége mellett is sokat publikált. Írásait, tanulmányait országos és Békés megye irodalmi, néprajzi és helytörténeti kiadványaiban adta közre. Folyóiratokban, egyéb periodikában publikált írásainak száma közel 1000, köteteinek 20.
Fakximile kiadásban, megjelent köteteit a Kossuth díjas Schéner Mihály, Lipták Pál, Papp György, illusztrált. A népballadákat, népi mondókákat, tartalmazó köteteit a néphagyományok, népdalok, népballadák, mondókák tanításának kiváló alapjai lehettek, lehetnénének. A 90-es tanterveiben meg is fogalmazódott ennek igénye, és lehetősége. 1987 megjelent Tüzet viszek, ne lássátok! Tartalmazó kötetében erről ír: „a vers, a zene, a ritmus az ember életének hűséges, örök kísérője, színesen motiváló tényezője. …” Pedagógiai gyakorlatomban, már kezdő tanárként nagy fontosságúnak tartottam a verstanulást” a nagyszülőktől, idősektől megtanulható népi mondókák, népdalok ismeretét, megőrzését.
Pedagógiai munkássága, néprajzi, muzeológiai írásai, Békés megye, Orosháza népének tárgyi, szellemi kultúrájával, hagyományával, néprajzával ismertette meg az érdeklődőt.

Írod.: Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay Gyula; szakszerkesztők: Bodrogi Tibor, Diószegi Vilmos et al. .- Budapest : Akadémiai K., 1977-1982 .- ill. ;
GRIN Igor: Búcsú Beck Zoltántól. /1934-1997./ = Néprajzi hírek. 26. 1997. 1-4. 110-112.

- 39
Főbb művei:
Szőlő a régi Gyopárhalmán ; Kigyókultusz Békés megyében / Beck Zoltán ; [kiad. a] Petőfi Művelődési Központ .- Orosháza : Petőfi Műv. Közp., 1991 .- 16 p. : ill. ; 21 cm .- (Orosházi irodalmi estek) .-

Söprűnyélen lovagolók és titokzatos társaik : hiedelemmondák Békés megyéből / Beck Zoltán ; [szerk. Józó Tamásné, Rózsa Zoltán] ; [rajz. Papp György] ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum] .- Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2006 .- 124 p. : ill. ; 24 cm .-

A szárnyas királyfi : Népmesék, mondák, anekdóták Békés megyéből / Beck Zoltán / [közread. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1986 ([Gyoma] Kner) .- 69 p. : ill. ; 24 cm .

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.. : Ünneplő népszokások Békés megyében / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1989 ([Békéscsaba] Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk.) .- 71 p. : ill. ; 24 cm .- "Szürke könyvek

Egyszer Mátyás király.. : : történeti mondák, anekdoták, históriák 19: Békés megyei gyűjtés / Beck Zoltán ; [rajzok Papp György]Megjelenés: Orosháza

Építőáldozat : tanulmányok / Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Új Aurora, 1981Terjedelem, fizikai jellemzõk: 48 p. ill. 21 cm

Fehér László lovat lopott : Népballadák : Békés megyei gyűjtés / Beck TamásMegjelenés: Békéscsaba : Teavn A. Gimn., 1987Terjedelem, fizikai jellemzõk: 68 p. ill. 24 cm

Népszokások Békés Megyében : : néprajzi cikkek, tanulmányok / Beck Zoltán ; [ill. Lipták Pál] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács, Orosházi Városi Tanács]Megjelenés: Békéscsaba : Békés Megyei Tanács Orosházi Városi Tanács, 1974Terjedelem, fizikai jellemzõk: 219 p. 20 cm

Helytörténet és történelemtanítás : Hogyan segíthetik a múzeumok a középiskolai történelemtanítást?/ / Beck Zoltán, Körmendi JánosMegjelenés: Békéscsaba : Békés Megyei Múzeumi Szervezet, 1975Terjedelem, fizikai jellemzõk: 50 p. 29 cm Körösmenti helytörténeti honismereti közlemények / [kiad. a Békés megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya] ; szerk. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Békés M. Tcs. Műv. Oszt

: 25 év krónikája : adatok a kardoskúti "Rákóczi" Mgtsz történetéhez / [Beck Zoltán]Megjelenés: [Kardoskút] : [Rákóczi Mgtsz.], [1977]Terjedelem, fizikai jellemzõk: 292 p., 13 t. ill. 28 cm

A Szántó Kovács Muzeum évkönyve / [szerk. Nagy Gyula] ; [a tanulmányok szerzői Beck Zoltán et al.] .- Orosháza : Szántó Kovács Múzeum, 1959 .- 226 p. ; 29 cm .-

A mezőkovácsházi "Új Alkotmány" termelőszövetkezet története. .- Mezőkovácsháza : Orosházi Lakatos és Gépjav ISz Soksz, 1975 .- 293 p. ; 20 cm. .-

Adatok Biharugra, Körösnagyharsány és Zsadány népi hitvilágához / Beck Zoltán .- [Békéscsaba] : Békés m. Művel. Közp., 1985 ([Békéscsaba] MMK Soksz.) .- 104 p. ; 29 cm .- Békési műhely 0230-3205 .-

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.. : Ünneplő népszokások Békés megyében / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1989 ([Békéscsaba] Tevan Gimn., Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk.) .- 71 p. : ill. ; 24 cm .- "Szürke könyvek"

Darvas József ifjúkori költeményei / [összegyűjt., a bev. és a jegyzeteket írta Beck Zoltán] ; [kiad. a Megyei Könyvtár Békéscsabán] .- Békéscsaba : Békés M. Kvt., 1982 .- [40] fol. ; 22 cm .-

Darvas József ifjúkori levelei / sajtó alá rend. és jegyz. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Kner Nyomda, 1978Terjedelem, fizikai jellemzõk: 77, [2] p., 15 t. ill. 18 cm

Disznótoros szokások Orosházán és környékén / Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1965 .- p. 249-261. .-

D[okto]r Sós József. 1906-1973. Bibliográfia. (Összeáll. - -. Kiad. az Orosházi Városi Tanács V. B.) .- Orosháza, 1981 .- 74 p.1 t. ; 24 cm .-

Egy tótkomlósi kékfestőműhely munkája / Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1963 .- p. 247-268. .-

Egyszer Mátyás király.. : történeti mondák, anekdoták, históriák : Békés megyei gyűjtés / Beck Zoltán ; [rajzok Papp György] .- Orosháza : Beck Z., 1996 (Békéscsaba Colorprint) .- 126, [4] p. : ill. ; 24 cm .-

Az élet nagy eseményei / Beck Zoltán .- Békéscsaba : [Békés Megyei M.], 1975 .- p. 499-525. ; 24 cm .-

Különlenyomat a Békés megyei Múzeumok Közleményei 4. című kötetből .-

"Elindult szeptemberben" : irások Darvas József pályakezdéséről : Darvas József ifjúkori költeményei / Beck Zoltán .- Orosháza : Orosházi Síküveggyár, 1986 .- 114 p. ; 30 cm .-

Építőáldozat : Tanulmányok / Beck Zoltán .- Békéscsaba : Új Aurora, 1981 (Gyoma Kner) .- 48 p. : ill. ; 21 cm .- Új Aurora füzetek 0209-4657 .-

Számozott példány: 300 .-

Fehér László lovat lopott : Népballadák : Békés megyei gyűjtés / Beck Tamás .- Békéscsaba : Teavn A. Gimn., 1987 .- 68 p. : ill. ; 24 cm .-

Bibliogr.: 68-69. p. .-

Nagy Gyula

Jeles napokra vonatkozó Orosháza környéki népi hiedelmek és babonák / Nagy Gyula, Beck Zoltán .- Orosháza : Szántó Kovács Múz., 1959 .- p. 197-206. .-

Justh Zsigmond parasztszínháza / [... vál. és sajtó alá rend. Beck Zoltán] ; [az ill. Würtz Ádám ... kész.] ; [... Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola ... orosházi Városi Tanáccsal közös kiad.] .- Békéscsaba : RFG és Szakközépisk. ; Orosháza : Vár. Tcs., 1973 .- 107 p. : ill. ; 19 cm .- (Bibliotheca Bekesiensis ; 9.) .-

Körösmenti helytörténeti honismereti közlemények / [kiad. a Békés megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya] ; szerk. Beck ZoltánMegjelenés: Békéscsaba : Békés M. Tcs. Műv. Oszt

A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrája : néprajzi kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban, Békéscsaba, 1975. október-november / [a katalógust szerk. Beck Zoltán, Grin Igor ; fotó: Beratin Ambrus, Sarosác György et al.] .- [Békéscsaba] : Kner Ny., Gyoma, 1975 .- 43 p. .-

A mezőkovácsházi "Új Alkotmány" Termelőszövetkezet története / Beck Zoltán .- Mezőkovácsháza : [s.n.], 1975 (Orosháza Lakatos és Gépjav. ISZ. soksz.) .- 296 p. : ill. ; 20 cm .-

A mi időnk : békéscsabai írók antológiája / [Beck Zoltán et. al.] .- [Békéscsaba] : Békéscsaba Városi Tanács V. B. Műv. Osztálya, 1965 .- 223 p. ; 17 cm .-

Múzeumi ifjúsági táborok 1975-ben Békés megyében / [írta] Beck Zoltán [et al.] .- Békéscsaba : Megyei Múzeumi Szervezet, 1975 ([Orosháza] Lakatos és Gépjavító Ny.) .- 29 p. ; 29 cm .- A Békés Megyei Múzeumi Szervezet füzetei 3. .-

Néphagyományok Orosházáról és környékéről / Beck Zoltán. .- Orosháza : Békés M. Múzeumi Szervezet, 1965 (Gyula Békés M. Ny.) .- 207 p. ; 20 cm .- A Békés megyei Múzeumi Szervezet kiadványai 1. .-

Népszokások Békés Megyében : néprajzi cikkek, tanulmányok / Beck Zoltán ; [ill. Lipták Pál] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács, Orosházi Városi Tanács] .- Békéscsaba : Békés Megyei Tanács : Orosházi Városi Tanács, 1974 (Gyula Dürer Ny.) .- 219 p. ; 20 cm .-

Nyolc nemzedék élete Orosházán. Vezető az Orosházi Szántó Kovács Múzeum állandó kiállításához. (Kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága)

Orosháza és környéke Háziipari Termelőszövetkezet : adatok a szövetkezet 15 éves történetéhez / Beck Zoltán .- Orosháza : [Háziipari Szöv.], 1967 .- 31 p., 1 t. ; 23 cm .-

Az orosházi tanyavilág átalakulása : tanulmánykötet / [szerk. Tóth József] ; [kiad. Orosháza Város Tanácsa] ; [... szerzői Beck Zoltán et al.] .- Orosháza : Orosháza. Tanács, 1985 [!1987] .- 575 p., [1] t. fol. : ill., részben térk. ; 25 cm .-
Parasztélet a vásárhelyi-pusztán / (Munkatársak: Bálint Sándor - Beck Zoltán stb. Grafikusok: Szemenyei Bálint - Gyúró István) .- Békéscsaba : Szegedi Ny., 1975 .- 682,79 p. 4 t. 4 térk. ; 24 cm .- Békés megyei Múzeumok Közleményei 4/19
Szabó Pál (1893-1970) (író, lapszerkesztő)

Szabó Pál 45 levele Bíró Jánoshoz / [vál., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Beck Zoltán] ; [szerk. Miklya Jenő] .- Szeghalom : [Szeghalom Vár. Tcs.] : [Sárréti Múz. Baráti Köre], 1983 ([Szeged] [Szegedi Kvt.]) .- 63 p. : ill. ; 21 cm .- Sárréti füzetek 0237-1014 4. .-

Szárnyas királyfi : Népmesék, mondák, anekdóták Békés megyéből / Beck Zoltán / [közread. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1986 ([Gyoma] Kner) .- 69 p. : ill. ; 24 cm .-
Szent Iván napi néphagyományok Kevermesen / Beck Zoltán .- Kevermes : Községi Tcs. VB., 1965 (Gyula : Békés Megyei Nyomda) .- 261-171 p. ; 20 cm .-

Tüzet viszek, ne lássátok! : Gyermekversek, népi mondókák, verses találós kérdések : Orosházi gyűjtés / Beck Zoltán / [kiad. a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola] .- Békéscsaba : Tevan Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 1987 ([Békéscsaba] [Tevan Nyomdaip. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk.]) .- 71 p. : ill. ; 24Vallomások a legnagyobb magyar faluról / [irták Balassa Pál, Veres József et al.] ; [sajtó alá rend. Beck Zoltán] ; [kiad. a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, orosházi Városi Tanács] .- Békéscsaba : RFG és Szakközépisk. ; [Orosháza] : Vár. Tcs., [1969] .- 100 p. ; 18 cm .- (Bibliotheca Bekesiensis, 0324-4814 ; 3.) .-

Orosháza múltja- és jelenének rövid vázlata .-

Vitális Imrének véres a fokosa. Népballadák Békés megyéből. (Ill. Papp György. Kiad. a Békés M. Tanács V.B. Tud.-Koordinációs Szakbiz.)) .- Békéscsaba, 1988 .- 254 p. ; 24 cm. .- (Fekete Könyvek. Kultúrtörténeti sor. 11.) .-
Összeállította: Lukovicsné Ramasz Edit